Планирање и интеграција информационо-комуникационих технологија у образовну праксу – практични примери

Каталошки број програма: 532  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Соња Стаменовић, специјалиста интернет технологија, Градска општина Звездара; Слађана Шкода, специјалиста интернет технологија, ОШ Деспот Стефан Лазаревић; Ана Бешевић, професор српског језика и књижевности, ОШ Деспот Стефан Лазаревић

Соња Стаменовић, специјалиста интернет технологија, Градска општина Звездара; Слађана Шкода, специјалиста интернет технологија, ОШ Деспот Стефан Лазаревић

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Мотивисање и оспособљавање наставника и школских лидера за коришћење информационо-комуникационих технологија у свакодневном раду са циљем побољшања квалитета наставе и унапређивања образовних постигнућа ученика.

Упознавање полазника са концептом интеграције ИКТ у образовни процес и његовим утицајем на ученичка постигнућа. Развијање вештина за планирање интеграције ИКТ у образовни процес. Развијање дигиталних компетенција наставника за наставу и учење. Развијање вештина код наставника да: структуирају часове користећи дигиталне алате; користе дигиталне алате за комуникацију и колаборацију за подршку заједничког учења ученика; примењују технологије у циљу подстицања виших когнитивних процеса код ученика и развијања њихове креативности; користе дигиталне технологије за различите потребе ученика у учењу, омогућавајући им напредовање на различиотом нивоу и различитом брзином. Упознавање са појмом приступачност електронских наставних садржаја.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. дан Циљ семинара и уводне активности Примена ИКТ и образовна постигнућа ученика – теоријске поставке Планирање интеграције ИКТ у свакодневни рад I део Планирање интеграције ИКТ у свакодневни рад II део Планирање интеграције ИКТ у свакодневни рад III део Завршне активности 2. дан Интеграција ИКТ у процесе подучавања и учења; Платформе за колаборацију и сарадњу I Платформе за колаборацију и сарадњу II Блог, подкаст, дигиталне приче, мапе ума Алати за симулацију, дигитални постер Апликације за мобилни телефон Завршне активности

30

дана: 2
бодова: 16

3.200,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ТУШ "Тоза Драговић", Саве Ковачевића 25, Крагујевац Соња Стаменовић, Слађана Шкода 27 3.72
2 онлајн Соња Стаменовић, Слађана Шкода 30 3.67
3 онлајн Соња Стаменовић, Слађана Шкода 29 3.79

Укупно учесника: 86 | Просечна оцена: 3.73