Систем праћења физичког развоја и развоја моторичких способности у настави физичког васпитања

Каталошки број програма: 1021  

Не

Факултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156, dekanat@fsfv.bg.ac.rs, 0113531011, ,

Ирена Обрадовић, dekanat@fsfv.bg.ac.rs, 0113531011, 062333400,

Ивана Милановић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд; Снежана Радисављевић Јанић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд

Ивана Милановић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд; Снежана Радисављевић Јанић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд

физичко васпитање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљ програма је упознавање наставника физичког васпитања са новим моделом праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања

Специфични циљеви програма су: - Усавршавање наставника за систем праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања - Упознавање са основним карактеристикама предложеног модела и обучавање наставника за његову континуирану примену у настави физичког васпитања - Упознавање наставника са СОФТВЕРОМ за обраду података, као помоћног средства у систему праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. дан Праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања Физички развој и моторичке способности ученика основне и средње школе у Србији Модел праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања СОФТВЕР подршка праћењу физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у фв.

30

дана: 1
бодова: 8

3.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Факултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156, Београд Ивана Милановић, Снежана Радисављевић Јанић 30 3.92
2 Гимназија "Исидора Секулић", Владике Платона 2, Нови Сад Ивана Милановић, Снежана Радисављевић Јанић 29 3.92
3 ОШ " 4. краљевачки батаљон", Олге Јовичић - Рите 1, Краљево Ивана Милановић, Снежана Радисављевић Јанић 23 3.91
4 ОШ "Краљ Петар I", Војводе Путника 1, Ниш Ивана Милановић, Снежана Радисављевић Јанић 25 3.95
5 OШ " Јован Поповић" ул. Краља Милана IV бр. 14, Краујевац Ивана Милановић, Снежана Радисављевић Јанић 28 3.94
6 Центар за стручно усавршавање, Цара Душана бб, Чачак Ивана Милановић, Снежана Радисављевић Јанић 21 3.92

Укупно учесника: 156 | Просечна оцена: 3.93