Повезивањем знања до нових сазнања

Каталошки број програма: 537  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, ,

Дејан Карановић, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, 0648579262,

Мирослав Грујић, мастер професор географије, ОШ Свети Сава, Кикинда; Данило Боровница, дипломирани математичар, ОШ Свети Сава, Кикинда

Мирослав Грујић, мастер професор географије, ОШ Свети Сава, Кикинда; Данило Боровница, дипломирани математичар, ОШ Свети Сава, Кикинда

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање и унапређење знања и вештина наставника у примени иновативних наставних метода и техника. Унапређење способности наставника у повезивању знања и јачању мотивације код ученика.

Јачање капацитета наставника за осмишљавање садржаја и активности за рад са ученицима који се заснивају на примени савремених технологија у настави. Оспособљавање наставника да примењују иновације у настави које подстичу ученике на самосталан рад и развијање мотивације за учење. Обучавање наставника за повезивање различитих наставних области ради јачања сарадње предметне и разредне наставе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. дан Уводна активност: представљање реализатора, представљање учесника, увод у програм Падлет – платформа за колаборацију Стелариум пауза Платформе за наставу Мапирање простора пауза Виртуелна и увећана стварност ЗУМ прича пауза Паметна табла Троугао – Игра у настави пауза Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника -1.300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника- 1.700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника -2.200,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата,административни трошкови.У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора,уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, колико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Мирослав Грујић, Данило Боровница 21 3
2 ОШ "Ђорђе Малетић", Маршала Тита 1, Јасеново Мирослав Грујић, Данило Боровница 26 3.83
3 ОШ "Гоце Делчев", Трг Бориса Кидрича 10, Јабука Мирослав Грујић, Данило Боровница 27 3.79
4 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Мирослав Грујић, Данило Боровница 20 3.94
5 ОШ "Јан Амос Коменски", Маршала Тита 102, Кулпин Мирослав Грујић, Данило Боровница 26 3.95
6 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Мирослав Грујић, Данило Боровница 19 3.99
7 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Мирослав Грујић, Данило Боровница 16 3.97
8 ОШ "Јован Поповић" Нови Сад Мирослав Грујић, Данило Боровница 30 3.54

Укупно учесника: 185 | Просечна оцена: 3.75