Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Каталошки број програма: 314  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, ,

Дејан Карановић, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, 0648579262,

Тања Радованов, Економско-трговинска школа Кикинда; Емил Хофгезанг, Економско-трговинска школа Кикинда

Тања Радованов, Економско-трговинска школа Кикинда; Емил Хофгезанг, Економско-трговинска школа Кикинда; Сања Рацков, ОШ Вук Караџић, Кикинда

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Обучити наставнике да користе интерактивну таблу са одговарајућим програмима у настави и да реализују час и наставну јединицу у новом окружењу коришћењем интерактивне табле.

Специфични циљеви су да наставници: - науче како да час учине занимљивијим коришћењем интерактивних табли и рачунара - науче да конфигуришу интерактивну таблу и апликације - користе и прилагоде наставне садржаје активној настави коришћењем интерактивних табли, пројектора и рачунара, -овладају вештинама коришћења апликација за интерактивну таблу које ће користити у настави што подразумева и активности ученика на табли. -унапреде наставне методе својих часова

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Уводна радионица Повезивање и калибрација опреме Пауза за кафу Програми за интерактивну таблу Пауза за ручак Израда наставне јединице у којој се користи интерактивна табла Пауза за кафу Израда наставне јединице у којој се користи интерактивна табла Завршне активности

20

дана: 1
бодова: 8

Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника -2.200,00 динара, а цена по полазнику за групу од 10 до 15 полазника - 3.000,00 динара. У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата,административни трошкови.У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора,уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, колико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Тања Радованов, Емил Хофгезанг 20 3.8
2 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Тања Радованов, Емил Хофгезанг 19 3.98
3 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Тања Радованов, Емил Хофгезанг 12 3.76
4 ОШ "Шаму Михаљ", Др Имреа Киша 34, Бачко Петрово Село Тања Радованов, Емил Хофгезанг 20 3.67
5 Обреновац, СООО Обреновац, Милоша Обреновића 143 Тања Радованов, Емил Хофгезанг 15 3.79
6 ОШ "Јан Амос Коменски", Маршала Тита 102, Кулпин Тања Радованов, Емил Хофгезанг 16 3.78
7 ОШ "Јан Амос Коменски", Маршала Тита 102, Кулпин Тања Радованов, Емил Хофгезанг 12 3.85
8 ОШ "Мићо Стојановић", 29.Новембра 11, Умчари Тања Радованов, Емил Хофгезанг 16 3.93
9 ОШ "Борислав Пекић" Нови Београд, Данила Лекића Шпанца 27 Тања Радованов, Емил Хофгезанг 20 3.94
10 ОШ "Соња Маринковић", Слободана Бурсаћа 7, Зрењанин Тања Радованов, Емил Хофгезанг 18 3.91
11 ОШ "Јован Цвијић", 7 Јула, Зрењанин Тања Радованов, Емил Хофгезанг 14 3.85
12 ОШ " Др Јован Цвијић", 7 Јула, Зрењанин Тања Радованов, Емил Хофгезанг 15 3.92
13 ОШ "Милунка Савић" Витановац Тања Радованов, Емил Хофгезанг 15 3.74
14 ОШ "Милунка Савић" Витановац Тања Радованов, Емил Хофгезанг 11 3.65
15 ОШ "Мара Јанковић", Трг палих бораца 1, Кусић Тања Радованов, Емил Хофгезанг 20 3.97
16 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Тања Радованов, Емил Хофгезанг 18 3.8
17 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Тања Радованов, Емил Хофгезанг 19 3.77
18 ОШ "Јован Јовановић Змај", Суботица, Трг Јакаба и Комора 22 Тања Радованов, Емил Хофгезанг 20 3.76
19 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Тања Радованов, Емил Хофгезанг 10 3.9
20 ОШ "Дожа Ђерђ", Гунарош Тања Радованов, Емил Хофгезанг 20 3.95
21 ОШ "Браћа Стефановић", Неузина Тања Радованов, Емил Хофгезанг 20 3.84
22 Балетска школа Нови Сад Тања Радованов, Емил Хофгезанг 11 3.58
23 Средња школа "Вук Караџић" Сечањ Тања Радованов, Емил Хофгезанг 20 3.84
24 ОШ "Станко Крстин" Радојево Тања Радованов, Емил Хофгезанг 20 3.9
25 ОШ "Бранко Ћопић" Лукићево Тања Радованов, Емил Хофгезанг 16 3.93
26 Банатско Карађорђево Тања Радованов, Емил Хофгезанг 19 3.71
27 ОШ "Таковски устанак" Таково Тања Радованов, Емил Хофгезанг 15 3.91
28 ОШ "Ђорђе Натошевић" Нови Сад Тања Радованов, Емил Хофгезанг 12 3.55
29 ОШ "Ђорђе Натошевић" Нови Сад Тања Радованов, Емил Хофгезанг 10 3.55

Укупно учесника: 473 | Просечна оцена: 3.81