Транзициони модели подршке за децу и њихове породице у пракси предшколске установе

Каталошки број програма: 217  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Татјана Павловић, психолог – психотерапеут, ПУ Ђурђевдан;Крагујевац; Анита Ерић, дипломирани педагог, ПУ Нада Наумовић

Татјана Павловић, психолог – психотерапеут, ПУ Ђурђевдан, Крагујевац; Анита Ерић, дипломирани педагог, ПУ Нада Наумовић, Зорица Николић, дипломирани билолог, Центар за стручно усавршавање Крагујевац

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Унапређивање капацитета реализатора васпитно- образовног рада у предшколској установи за израду транзиционих модела подршке деци и њиховим породицама унутар установе и са установама наредног образовног нивоа.

1. Систематско праћење деце са додатном подршком у циљу формирања базе података за моделе транзиције. 2.Креирање и представљање модела транзиције у оквиру установе. 3.Креирање и представљање модела транзиције предшколске установе и установа на наредном нивоу образовања. 4.Уграђивање транзиционих модела у документа предшколске установе.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Уводна радионица Систематско праћење деце са додатном подршком у циљу израде базе података Креирање и представљање модела транзиције деце унутар предшколске установе Креирање и представљање модела транзиције из ПУ у установе наредног образовног нивоа Критички осврт на израђене транзиционе моделе Завршна радионица

30

дана: 1
бодова: 8

1.800,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Татјана Павловић, Анита Ерић, Зорица Николић 29 3.92
2 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Татјана Павловић, Анита Ерић, Зорица Николић 30 3.97
3 ПУ Нада Наумовић", Саве Ковачевића 30, Крагујевац Татјана Павловић, Анита Ерић, Зорица Николић 29 3.89
4 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Татјана Павловић, Анита Ерић 28 3.95
5 Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1А, Шабац Татјана Павловић, Анита Ерић, Зорица Николић 29 3.81

Укупно учесника: 145 | Просечна оцена: 3.91