Лутка у јаслицама

Каталошки број програма: 674  

Не

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД, Ул. Јанка Чмелика 87, Нови Сад, umspuns@gmail.com, 063561410, ,

Славица Делибашић, slavicadelibasic@gmail.com, 063561410, 063561410,

Милица Станков, дипломирани психолог, Предшколска установа Радосно детињство; Стојана Зечевић, професор педагогије, ПУ Радосно детињство, Нови Сад

Милица Станков, дипломирани психолог, Предшколска установа Радосно детињство; Стојана Зечевић, професор педагогије, ПУ Радосно детињство, Нови Сад

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознати медицинске сестре са различитим могућностима коришћења лутке као дидактичког средства у циљу остваривања Програма неге и васпитања деце у јаслицама

Оснаживање медицинске сестре за употребу лутке, лутка игре и драматизације у остваривању Програма неге и васпитања деце узраста до три године Подстицати креативност у изради лутке и оснаживање медицинске сестре да сама израђује лутке за потребе сопствене праксе

медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан Уводна радионица Циљеви и задаци програма Лутка кроз историју – значај за дете Зашто лутка и лутка игра? Значај игре за развој деце раног узраста Принципи луткарства и сценског израза Како дете да упознамо са лутком? Примена лутке у јаслицама: у процесу адаптације; лутка као мотивационо средство; лутка као средство Примери добре праксе – лутке које су израдиле медицинске сестре уз консултације са стручним сарадницима Радионица I - анализа снимка лутка игре Лав и миш - Радионица II - извођење лутка игре - садржај Радионица - практични рад - израда лутке на штапу Планирање активности које ће медицинске сестре реализовати у раду са децом уз коришћење лутке - радионица 2. дан Дискусија и анализа практичних радова који су настали након реализације програма

25

дана: 2
бодова: 10

2.500,00 динара по полазнику