Инклузија од теорије до праксе 2

Каталошки број програма: 199  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597, ,

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114054597, 0638118889,

Бојан Грујић, дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина; Слађана Арсић, доктор наука, Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја

Бојан Грујић, дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина; Слађана Арсић, доктор наука, Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја; Славица Николић, професор разредне наставе, Основна школа Милан Илић Чича, Аранђеловац

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Унапређивање компетенција запослених у образовању за пружање подршке деци из угрожених група у учењу и развоју, применом савремених метода и техника рада

- Стицање и проширивање знања о мултисистемском приступу инклузији, правилима и стратегијама рада, према капацитететима и специфичностима сваког детета. - Подстицање интердисциплинарног приступа међу члановима тима и развијање партнерских односа са породицом, ради пружања оптималне подршке развоју деце у инклузивном окружењу. - Овладавање различитим методама и техникама рада неопходних за креирање подстицајне климе за учење, развој и напредовање деце.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Основни принципи учења и њихова примена у раду са децом Савремени облици организације наставе као полазна основа рада у инклузивном одељењу Правила успешне социјалне интеграције у инклузивним оквирима Интердисциплинарни приступ у осмишљавању плана подршке у раду са децом са развојним потешкоћама Паузе 2. дан Улога родитеља и породице у изради и спровођењу индивидуално-образовних планова Модели и начини рада са децом која имају проблеме у понашању Овладавање стратегијама успешног рада на препознавању и превазилажењу потешкоћа у учењу Стратегије рада са децом у разреду која имају развојне и здравствене потешкоће Паузе

30

дана: 2
бодова: 16

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ ''Рифат Бурџевић Тршо'', Карајухића Бунари, Сјеница Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.87
2 ОШ "Иво Лола Рибар", Велико Градиште Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.95
3 Машинско електротехничка школа, Прибој Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.71
4 ОШ ''Свети Сава'', Баре (Сјеница), Баре бб. Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.98
5 ОШ "Војвода Пријезда", Сталаћ Бојан Грујић, Славица Николић 27 3.97
6 ОШ ''Вук Караџић'', Кладница бб, Сјеница Бојан Грујић, Славица Николић 22 3.98
7 ОШ "Свети Сава" Пријепоље Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.93
8 Средња школа "Краљ Петар I", Топола Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.86
9 ОШ "Душан Радовић", Бор Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.94
10 ОШ "3. Октобар", Бор Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.98
11 ОШ "Доситеј Обрадовић", Ердеч Бојан Грујић, Славица Николић 26 3.73
12 ОШ "Живко Љујић", Нова Варош Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.93
13 ОШ "Милосав Стиковић", Пријепоље Бојан Грујић, Славица Николић 28 3.95
14 ОШ "Владимир Перић - Валтер", Пријепоље Бојан Грујић, Славица Николић 21 3.83
15 ОШ "Павле Илић Вељко", Прахово Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.89
16 Техничка школа, Бор Бојан Грујић, Славица Николић 24 3.44
17 ОШ "Петар Радовановић", Злот Бојан Грујић, Славица Николић 26 3.99
18 ОШ "Доситеј Обрадовић", Фаркаждин Бојан Грујић, Славица Николић 24 3.94
19 ОШ "Херој Роса Трифуновић", Александровац Бојан Грујић, Славица Николић 28 3.94
20 Економско-трговинска школа, Зајечар Бојан Грујић, Славица Николић 15 3.77
21 ОШ "Дуде Јовић", Жабари Бојан Грујић, Славица Николић 25 3.98
22 Гимназија, Зајечар Бојан Грујић, Славица Николић 29 3.81
23 Економско - трговинска школа, Зајечар Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.91
24 ОШ "Краљ Петар I", Горњи Милановац Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.88
25 Економско - трговинска школа "Књаз Милош", Горњи Милановац Бојан Грујић, Славица Николић 25 3.92
26 ОШ "Вук Караџић", Кладово Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.95
27 Економско угоститељска школа "Слободан Минић", Аранђеловац Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.97
28 Економско-трговинска и машинска школа, Кучево Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.88
29 Техничка школа "Јован Жујовић", Горњи Милановац Бојан Грујић, Славица Николић 29 3.85
30 Предшколска установа "Вини Пу", Крагујевац Бојан Грујић, Славица Николић 9 3.89
31 Средња школа - Барајево Бојан Грујић, Славица Николић 28 3.74
32 Предшколска установа "8. септембар", Димитровград Бојан Грујић, Славица Николић 26 3.94
33 Средња стручна школа - Пирот Бојан Грујић, Славица Николић 29 3.92
34 ОШ "Јован Шербановић", Лазница Бојан Грујић, Славица Николић 27 3.93
35 Школа моде и лепоте, Ниш Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.97
36 ТШ "Бошко Крстић", Бојник Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.81
37 ОШ "Свети Сава", Попучке Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.93
38 Техничка школа, Лозница Бојан Грујић, Славица Николић 26 3.81
39 ОШ "Угрин Бранковић", Кучево Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.92
40 ОШ "Карађорђе", Горњи Матејевац Бојан Грујић, Славица Николић 27 3.98
41 Средња школа - Варварин Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.86
42 ОШ "Славко Поповић", Даросава Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.92
43 ОШ "Братство - јединство", Бездан Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.91
44 Гимназија - Ћуприја Бојан Грујић, Славица Николић 20 3.82
45 ОШ "Иван Горан Ковачић", Нишка Бања Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.94
46 Средња школа - Крупањ Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.91
47 ОШ "Радомир Лазић", Азања Бојан Грујић, Славица Николић 29 4
48 Средња школа "Свилајнац" Бојан Грујић, Славица Николић 20 4
49 ОШ "Данило Киш", Београд Бојан Грујић, Славица Николић 29 3.97
50 ОШ "Вук Караџић", Тутин Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.81
51 ОШ "Момчило Настасијевић", Горњи Милановац Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.99
52 Гимназија "9. Мај", Ниш Бојан Грујић, Славица Николић 28 3.85
53 ПУ "Бајка", Књажевац Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.99
54 ОШ "Раде Драинац", Борча Бојан Грујић, Славица Николић 25 3.93
55 ПУ "Радост", Нови Бановци Бојан Грујић, Славица Николић 25 3.99
56 ОШ "Вук Караџић", Тутин Бојан Грујић, Славица Николић 30 4
57 ОШ "Милош Марковић", Доњи Лесковице Бојан Грујић, Славица Николић 20 4
58 ПУ "Полетарац", Сврљиг Бојан Грујић, Славица Николић 18 3.61
59 ОШ "Владислав Петковић Дис", Грљан Бојан Грујић, Славица Николић 28 3.99
60 ОШ "Милисав Николић", Божевац Бојан Грујић, Слађана Арсић 25 3.93
61 ОШ "Марија Трандафил", Ветерник Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.76
62 Средња школа "17. Септембар", Лајковац Бојан Грујић, Славица Николић 21 3.8
63 ОШ "Стеван Синђелић", Велики Поповић Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.81
64 ОШ "18. Октобар", Ново Орахово Бојан Грујић, Славица Николић 18 3.84
65 Трговинска школа - Ниш Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.84
66 Ош "Моше Пијаде", Бачко Ново Село Бојан Грујић, Славица Николић 16 4
67 ОШ "Алекса Шантић", Вајска Бојан Грујић, Слађана Арсић 21 3.79
68 Средња пољопривредно - прехрамбена школа "Стеван Петровић - Бриле",Рума Бојан Грујић, Славица Николић 23 3.9
69 ОШ "Његош", Ниш Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.97
70 Медицинска школа, Краљево Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.8
71 Хемијска - технолошка школа, Суботица Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.82
72 ОШ "Исидора секулић", Шајкаш Бојан Грујић, Слађана Арсић 29 3.84
73 Пољопривредна школа са домом ученика Бачка Топола Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.84
74 ОШ "Свети Сава", Врчин Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.92
75 Медицинска школа, Краљево Бојан Грујић, Слађана Арсић 23 3.89
76 ОШ "Љуба Радосављевић - Нада", Зајечар Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.77
77 ОШ "Рашка", Рашка Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.83
78 ОШ "Сутјеска", Супње Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.84
79 Пољопривредна школа са домом ученика, Бачка Топола Бојан Грујић, Славица Николић 29 3.81
80 ОШ "Свети Сава", Ниш Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.88
81 Средња школа Лапово Бојан Грујић, Славица Николић 20 3.98
82 ПУ "Наша Радост", Варварин Бојан Грујић, Слађана Арсић 28 3.99
83 ОШ "Ђорђе Јовановић", Селевац Бојан Грујић, Слађана Арсић 22 3.95
84 ОШ "Сестре Павловић", Белановица Бојан Грујић, Славица Николић 22 3.97
85 ОШ "Јован Поповић", Инђија Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.82
86 ОШ "8. Октобар", Власотинце Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.99
87 Средња школа "Краљица Јелена", Рашка Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.89
88 ПУ "Марија Мунћан", Мајданпек Бојан Грујић, Славица Николић 21 4
89 ОШ "Карађорђе Петровић", Крушевица Бојан Грујић, Славица Николић 28 3.96
90 ОШ "Карађорђе Петровић", Крушевица Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.96
91 ОШ "Прота Матеја Ненадовић", Бранковина Бојан Грујић, Славица Николић 20 3.94
92 ОШ "Свети Сава", Стајићево Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.94
93 ПУ "Невен", Прокупље Бојан Грујић, Славица Николић 30 4
94 ПУ "Чарли Браун", Нови Београд Бојан Грујић, Славица Николић 20 3.95
95 Економско трговинска школа "Доситеј Обрадовић", Алибунар Бојан Грујић, Славица Николић 18 3.99
96 ОШ "Млада Покољења", Ковачица Бојан Грујић, Славица Николић 24 3.96
97 Пољопривредна школа "Јосип Панчић", Сурдулица Бојан Грујић, Славица Николић 25 3.85
98 ОШ "Бошко Буха", Ивање Бојан Грујић, Славица Николић 22 3.98
99 ПУ "Миша Цвијовић", Пријепоље Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.97
100 ПУ "Невен", Прокупље Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.99

Укупно учесника: 2678 | Просечна оцена: 3.9