Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 415  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Зоран Милојевић, Економско трговинска школа Бор; Марија Ђокић, Музичка школа Исидор Бајић

Зоран Милојевић, Економско трговинска школа Бор; Марија Ђокић, Музичка школа Исидор Бајић

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Разумевање значаја и практичне примене блога наставника и онлајн друштвених мрежа у настави. Оспособљавање учесника семинара за самостално креирање онлајн едукативних дидактичко методичких материјала ради унапређивања васпитно-образовног рада.

Оспособљавање наставника, васпитача и стручних сарадника за креирање едукативног окружења на интернету и за коришћење налога на друштвеним мрежама за комуникацију са ученицима, у циљу квалитетније наставе. Омогућавање лакше комуникације са родитељима ученика, у циљу бољег праћења напретка ученика. Омогућавање лакше и једноставније комуникације са колегама, у циљу размењивања података и материјала за наставу. Једноставнија и лакша организација наставника, васпитача и стручних сарадника за рад у тимовима на заједничким пројектима. Оспособљавање наставника, васпитача и стручних сарадника за креирање наставног садржаја ван учионице, намењеног редовним и ванредним ученицима, као и образовању одраслих.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. недеља Значај блога и друштвених мрежа у настави 2. недеља Основе блоговања 3. недеља Блогови у наставном процесу 4. недеља Инстаграм у настави 5. недеља Фејсбук у настави Анализа рада на семинару - завршни сусрет

30

недеља: 5
бодова: 36

3.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 8 3.93
2 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 17 3.94
3 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 45 3.94
4 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 15 3.95
5 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 20 3.98
6 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 15 3.96
7 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 13 3.98
8 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 12 3.99
9 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 24 4
10 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 31 3.97
11 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 20 4
12 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 33 3.97
13 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 20 3.97
14 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 17 3.99
15 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 8 3.99
16 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 11 3.97
17 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 29 3.99
18 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 30 3.99
19 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 14 3.97
20 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 7 3.97
21 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 14 3.96

Укупно учесника: 403 | Просечна оцена: 3.97