Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Каталошки број програма: 404  

Не

Гимназија Свети Сава, Београд, Ресавска 58, gimnazija@sbb.rs, 0112658921, 0112642328, 0112658921

Јелена Которчевић, sekretar@sveti-sava.edu.rs, 0112658921, 0698800516, 0112658921

Смиља Крнета, Биљана Лајовић

Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Гимназија Свети Сава; Биљана Лајовић, Славица Ђорђевић, Музичка школа Даворин Јенко

општа питања наставе

компетенције за уже стручну област

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање образовања и васпитања добрим познавањем права, обавеза и одговорности запослених, ученика и њихових родитеља и правилном применом школског законодавства, ради остваривања утврђених принципа, циљева и исхода образовања

Повећање правне сигурности и једнакости ученика и запослених у школи правилном применом школског законодавства Смањивање броја и врста пропуста и грешака у пракси што помаже ефикасније постизање прописаних исхода Квалитетно увођење у посао приправника и припремање за професију Унапређивање процеса вредновања постигнућа ученика Оспособљавање запослених за правилно и конструктивно превентивно деловање и реаговање у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, ради осигурања безбедних услова за остваривање утврђених циљева образовања и васпитања

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Органи школе у остваривању принципа и циљева образовања и васпитања 2. Школа - безбедно место 2. дан Тема 3. Право свих на образовање Тема 4. Ученик – одговоран учесник образовања и васпитања 3. дан Тема 5. Приправништво – улаз у професију Тема 6. Наставник и стручни сарадник – часна професија

30

дана: 3
бодова: 24

Када школа организује програм обуке за своје запослене у свом простору по једном дану за групу од 25-30 запослених цена је 45.000,00 динара нето. У то су укључени трошкови припреме материјала, презентација тема, прописа, уверења и накнаде за ауторе и реализаторе програма. Ако је школа ван града Београда обезбеђује и трошкове превоза, ако је удаљенија од 150 км и трошкове смештаја неопходног броја реализатора. Када школа упућује запосленог на обуку, котизација по запосленом износи 2.500,00 динара нето по дану.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Кнез Лазар", Бранка Радичевића 27, Лазаревац - БЕОГРАД Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 28 3.93
2 ОШ "Милена Павловић Барили", Ромена Ролана 67, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.97
3 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 28 3.96
4 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.92
5 ОШ "Франце Прешерн", Станка Пауновића - Вељка 45, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.98
6 ОШ "Зага Маливук", Грге Андријановића 18, Крњача-Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.93
7 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд, 1. група Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 25 3.98
8 ОШ "Михаило Младеновић Сеља", Др Воје Даниловића 17, Дудовица, Лазаревац Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 25 3.99
9 ОШ "Владимир Роловић",Омладинско шеталиште 10, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 20 3.97
10 ОШ "Милена Павловић Барили", Ромена Ролана 67, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.98
11 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд, 2. група Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 31 3.95
12 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд, 1. група Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.98
13 ОШ "Зага Маливук", Грге Андријановића 18, Крњача-Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 27 3.91
14 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд, 2. група Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.98
15 ОШ "Владимир Роловић",Омладинско шеталиште 10, Београд Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 27 3.96
16 ОШ "Кнез Лазар", Бранка Радичевића 27, Лазаревац Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.98
17 ОШ "Кнез Лазар", Бранка Радичевића 27, Лазаревац Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 24 3.99
18 ОШ "Зага Маливук", Грге Андријановића 18, Крњача-Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.97
19 ОШ "Сава Максимовић" Жарка Зрењанина 57, Ковин/Мраморак Смиља Крнета, Јелена Которчевић 16 3.91
20 ОШ "Владимир Роловић",Омладинско шеталиште 10, Београд Смиља Крнета, Јелена Которчевић, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 24 3.99
21 ОШ "Милена Павловић Барили", Романа Ролана 67, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 28 3.93
22 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд, 3. група Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 18 3.96
23 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд, 3. група Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.96
24 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд, 3. група Смиља Крнета, Јелена Которчевић, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 21 3.97
25 Балетска школа "Лујо Давичо", Кнез Милетина 8, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.94
26 Друга економска школа, Господара Вучића 50, Београд, 3. група Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.88
27 ОШ "Кнез Лазар", Бранка Радичевића 27, Лазаревац, Београд, 2. група Смиља Крнета, Јелена Которчевић, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 28 3.98
28 ОШ "Филип Филиповић", Булевар ослобођења 317, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.97
29 ОШ "Кнез Лазар", Бранка Радичевића 27, Лазаревац, Београд, 2. група Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.99
30 Друга економска школа, Господара Вучића 50, Београд, 3. група Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 27 3.82
31 ОШ "Кнез Лазар", Бранка Радичевића 27, Лазаревац, Београд, 2. група Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 21 3.96
32 Друга економска школа, Господара Вучића 50, Београд, 3. група Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.91
33 ОШ "Мајка Југовића", Градски парк 9, Земун, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.94
34 ОШ "Филип Филиповић", Булевар ослобођења 317, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 27 3.96
35 Музичка школа "Станислав Бинички", Сењачка 31, Београд, 1. група Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 23 3.6
36 Школа са домом за ученике оштећеног слуха, Старине Новака 33, Крагујевац Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.96
37 Школа са домом за ученике оштећеног слуха, Старине Новака 33, Крагујевац Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.96
38 Музичка школа "Станислав Бинички", Сењачка 31, Београд, 2. група Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 27 3.87
39 Школа са домом за ученике оштећеног слуха, Старине Новака 33, Крагујевац Смиља Крнета, Биљана Лајовић 29 3.98
40 ОШ "Јелена Ћетковић", Врањска 26, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.95
41 ОШ "Мајка Југовића", Градски парк 9, Земун, Београд Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.93
42 ОШ "Лазар Саватић", Кеј ослобођења 27, Земун, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 27 3.98
43 МШ "Даворин Јенко", Мишка Крањца 7, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 29 3.97
44 МШ "Даворин Јенко", Мишка Крањца 7, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 27 3.96
45 ОШ "Иван Милутиновић", Маршала Тита 101, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.88
46 ОШ "Иван Милутиновић", Маршала Тита 101, Београд Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.94
47 Удружење педагога физичке културе Београда, Хотел "Лепенски вир", Лепенски вир Смиља Крнета, Биљана Лајовић 14 3.96
48 ОШ "Мића Стојковић", 29. новембра 11, Умчари-Гроцка, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 29 3.95
49 ОМШ "Невена Поповић", Булевар револуције 19, Гроцка, Београд Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 27 3.92
50 ОМШ "Невена Поповић", Булевар револуције 19, Гроцка, Београд Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 27 3.93
51 ОШ "Браћа Јерковић", Стјепана Ступанца 15, Железник, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.93
52 МШ "Др Милоје Милојевић", Кнеза Милоша 5, Крагујевац Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 27 3.92
53 ОШ "Лазар Саватић", Кеј ослобођења 27, Земун, Београд Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.97
54 ОШ "Војислав Вока Савић", Доситеја Обрадовића 4, Лазаревац Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 27 3.94
55 ОШ "Браћа Јерковић", Стјепана Ступанца 15, Железник, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.92
56 Техничка школа, Југословенска 4, Железник, Београд Смиља Крнета, Биљана Лајовић 30 3.87
57 Техничка школа, Југословенска 4, Железник, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.79
58 ОШ "Војислав Вока Савић", Доситеја Обрадовића 4, Лазаревац Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 24 3.93
59 Техничка школа, Југословенска 4, Железник, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.78
60 ОШ "Иван Милутиновић", Маршала Тита 101, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.96
61 ОШ "Војислав Вока Савић", Доситеја Обрадовића 4, Лазаревац, 2.група Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 27 4
62 ОШ "Павле Савић", Косте Нађа 25, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.9
63 ОШ "Војислав Вока Савић", Доситеја Обрадовића 4, Лазаревац, 2.група Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 25 3.85
64 ОШ "Мића Стојковић", 29. новембра 11, Умчари-Гроцка, Београд Смиља Крнета, Биљана Лајовић 29 3.93
65 ОШ "Војислав Вока Савић", Доситеја Обрадовића 4, Лазаревац, 1.група Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 22 3.94
66 ОШ "Војислав Вока Савић", Доситеја Обрадовића 4, Лазаревац, 2.група Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 27 3.9
67 ОШ "Вук Караџић", 7.октобра 219, Степојевац Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.97
68 ОМШ "Невена Поповић", Булевар револуције 19, Гроцка, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 27 3.97
69 ОШ "Павле Савић", Косте Нађа 25, Београд Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 28 3.93
70 ОШ "Мајка Југовића", Градски парк 9, Земун, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.95
71 ОШ "Браћа Јерковић", Стјепана Ступанца 15, Железник, Београд Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.97
72 ОШ "Сава Јовановић Сирогојно", Призренска 37, Земун, Београд Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.84
73 ОШ "Сава Јовановић Сирогојно", Призренска 37, Земун, Београд Смиља Крнета, Биљана Лајовић 30 3.98
74 ОШ "Вук Караџић", 7. октобра 219, Степојевац Смиља Крнета, Биљана Лајовић 28 4
75 ОШ "Иван Горан Ковачић", Војводе Бране 18а, Београд Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 4
76 Прва београдска гимназија, Цара Душана 61, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 29 3.87
77 ОШ "Сава Јовановић Сирогојно", Призренска 37, Земун, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 29 3.99
78 Девета гимназија "Михаило Петровић Алас", Булевар Маршала Толбухина 41, Нови Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 22 3.92
79 ОШ "Филип Кљајић Фића", Николаја Гогоља 40, Београд Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.91
80 ОШ "НХ Синиша Николајевић", Тимочка 24, Београд Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 28 3.92
81 ОШ "Милена Павловић Барили", Романа Ролана 67, Београд Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.93
82 ОШ "Стеван Дукић", Дантеова 52, Београд Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 22 3.89
83 ОШ "Стеван Дукић", Дантеова 52, Београд Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 18 3.9
84 ОШ "Карађорђе", Јове Илића 2, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 32 3.98
85 ОШ "Јован Поповић", Маријане Грегоран 62, Београд Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 31 3.97
86 ОШ "Стеван Дукић", Дантеова 52, Београд Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић 21 3.92
87 ОШ "Јован Поповић", Маријане Грегоран 62, Београд Смиља Крнета, Јелена Которчевић 27 3.82
88 ОШ "Јован Поповић", Маријане Грегоран 62, Београд Смиља Крнета, Јелена Которчевић, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 27 3.82
89 ОШ "Карађорђе", Јове Илића 2, Београд Смиља Крнета, Јелена Которчевић, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 32 3.94
90 ОШ "Карађорђе", Јове Илића 2, Београд Смиља Крнета, Јелена Которчевић, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.98
91 ОШ "Иван Милутиновић", Маршала Тита 101, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.97
92 ОШ "Лаза Костић", Милентија Поповића 72, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 21 3.86
93 ОШ "Вожд Карађорђе", Бољевачка 2, Јаково - Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 24 3.79
94 ОШ "Јован Миодраговић", Војводе Драгомира 1, Београд Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.84
95 ОШ "Јелица Миловановић", Кнеза Милоша 12, Сопот, Београд Смиља Крнета, Биљана Лајовић 21 3.98
96 ОШ "Јован Миодраговић", Војводе Драгомира 1, Београд Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 31 3.87
97 ОШ "Јован Миодраговић", Војводе Драгомира 1, Београд, 2. група Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.89
98 ОШ "Јован Миодраговић", Војводе Драгомира 1, Београд, 2. група Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 32 3.85
99 ОШ "Доситеј Обрадовић", Милије Станојловића 10, Умка, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 24 3.89
100 Гимназија "Патријарх Павле", Гочка 40, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 27 3.93
101 ОШ "Јован Миодраговић", Војводе Драгомира 1, Београд Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 31 3.85
102 ОШ "Јован Миодраговић", Војводе Драгомира 1, Београд, 2. група Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 29 3.83
103 ОШ "Петар Кочић", Првомајска 79, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 29 3.91
104 ОШ "Петар Кочић", Првомајска 79, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 29 3.89
105 ОШ "Јелица Миловановић", Кнеза Милоша 12, Сопот, Београд Смиља Крнета, Биљана Лајовић 23 3.9
106 ОШ "Петар Кочић", Првомајска 79, Београд Смиља Крнета, Јелена Которчевић 34 3.73
107 ОШ "Деспот Стефан Лазаревић", Моме Димића 2, Београд Јелена Которчевић, Биљана Лајовић 27 3.93
108 ОШ "Деспот Стефан Лазаревић", Моме Димића 2, Београд, 2. група Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 28 3.9
109 ОШ "Деспот Стефан Лазаревић", Моме Димића 2, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.92
110 ОШ "Деспот Стефан Лазаревић", Моме Димића 2, Београд, 2. група Јелена Которчевић, Биљана Лајовић 29 3.83
111 ОШ "Деспот Стефан Лазаревић", Моме Димића 2, Београд Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 23 3.69
112 ОШ "Деспот Стефан Лазаревић", Моме Димића 2, Београд, 2. група Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 25 3.79
113 ОШ "Лаза Костић", Милентија Поповића 72, Београд Смиља Крнета, Јелена Которчевић 30 3.88
114 ОШ "Вожд Карађорђе", Бољевачка 2, Јаково - Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 32 3.95
115 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча - Београд Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 4
116 ОШ "Соња Маринковић", Аласка 17, Београд Смиља Крнета, Биљана Лајовић 31 3.96
117 ОШ "Соња Маринковић", Аласка 17, Београд Смиља Крнета, Биљана Лајовић 31 3.95
118 Гимназија "Патријарх Павле", Гочка 40, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 25 3.95

Укупно учесника: 3229 | Просечна оцена: 3.92