Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста – Примери добре праксе Сензомоторни зид

Каталошки број програма: 754  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Горица Станојевић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Невена Милановић Царевић, струковни васпитач, ПУ Сунце; Сандра Остојић, мастер васпитач, докторант ФПНЈ, ПУ Сунце; Светлана Рашић, медицинска сестра васпитач, ПУ Сунце; Снежана Остојић, медицинска сестра васпитач, ПУ Сунце

Невена Милановић Царевић, струковни васпитач, ПУ Сунце; Сандра Остојић, мастер васпитач, докторант ФПНЈ, ПУ Сунце; Светлана Рашић, медицинска сестра васпитач, ПУ Сунце; Снежана Остојић, медицинска сестра васпитач, ПУ Сунце

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Упознавање васпитача и медицинских сестара васпитача са значајем који има сензомоторни развој за целокупан раст и развој предшколског детета као и оспособљавање васпитача и медицинских сестара васпитача за израду средстава која подстичу овај развој

Проширивање знања васпитача о сензомоторном развоју и његовом значају Проширивање знања васпитача о подстицању развоја различитих видова перцепције Упознавање васпитача са Сензомоторним зидом и Сензомоторним таблама - савременим дидактичким средством које у својој основи у сваком тренутку има преко стотину могућности за развој једног или више чула истовремено Оспособљавање васпитача да дизајнирају сопствено средство према: узрасту, намени и циљу Оспособавање васпитача за израду дидактичких средстава за подстицање развоја једног или више чула истовремено Оспособавање васпитача за израду дидактичких средстава која поред развоја чула има и своју сазнајну димензију у некој од методичких области

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач

1. дан Упознавање учесника са основним појмовима из науке на тему сензомоторног развоја Упознавање учесника семинара са пројектом Сензомоторни зид Упознавање васпитача са сензомоторним таблама Дизајнирање и ликовни приказ дидактичких средстава Израда дидактичких средстава Сумирање утисака о раду, завршна реч и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар Чачак Невена Милановић Царевић, Сандра Остојић, Светлана Рашић, Снежана Остојић 30 3.99
2 Крушевац, Центар за стручно усавршавање Невена Милановић Царевић, Сандра Остојић, Светлана Рашић, Снежана Остојић 29 3.99
3 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак Сандра Остојић, Снежана Остојић 30 3.99
4 ПУ "Сунце", Горњи Милановац Невена Милановић Царевић, Сандра Остојић, Снежана Остојић 30 3.99
5 Регионални центар, Немањина 52, Ужице Светлана Рашић, Снежана Остојић 26 3.99
6 ПУ "Радост", Хероја Чајке 20, Врњачка Бања Сандра Остојић, Светлана Рашић, Снежана Остојић 30 3.96
7 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Сандра Остојић, Светлана Рашић, Снежана Остојић 22 3.9
8 ПУ "Лептирићи", Јована Јовановића Змаја 9, Ражањ Сандра Остојић, Светлана Рашић, Снежана Остојић 20 4
9 Удружење васпитача Београд, Љутице Богдана 46 Невена Милановић Царевић, Сандра Остојић, Снежана Остојић 30 3.94
10 ПУ "Adaland", Ђорђа Станојевића 9g, Нови Београд Невена Милановић Царевић, Сандра Остојић, Снежана Остојић 20 3.97
11 ПУ "Бамби", Јосипа Крамера 19, Кула Невена Милановић Царевић, Сандра Остојић, Светлана Рашић, Снежана Остојић 30 3.99

Укупно учесника: 297 | Просечна оцена: 3.97