Успешна комуникација са децом – услов за развој пожељног понашања детета

Каталошки број програма: 779  

Не

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД, Ул. Јанка Чмелика 87, Нови Сад, umspuns@gmail.com, 063561410, ,

Славица Делибашић, slavicadelibasic@gmail.com, 063561410, 063561410,

Татјана Огризовић-Малешевић, мастер педагог, ПУ Радосно детињство, Нови Сад; Мирослава Виславски, дипломирани психолог, ПУ Радосно детињство, Нови Сад

Татјана Огризовић-Малешевић, мастер педагог, ПУ Радосно детињство, Нови Сад; Мирослава Виславски, дипломирани психолог, ПУ Радосно детињство, Нови Сад

предшколско васпитање и образовање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање, оснаживање и унапређивање професионалних компетенција васпитача, медицинских сестара–васпитача, наставника разредне наставе за делотворну и успешну комуникацију са децом која доприноси развоју пожељног понашања детета.

- Мотивација васпитача, медицинских сестара-васпитача и наставника разредне наставе за примену и унапређивање комуникацијских вештина са децом. - Оспособљавање за овладавање вештинама комуникације, оспособљавање за јачање професионалне компетенције при комуникацији са децом. - Увежбавање и усвајање давања конструктивних порука деци, као и преиспитивање својих комуникацијских ставова и вештина. - Упознавање са основним обележјима психосоцијалног развоја детета, као и значају темперамента за успешну комуникацију. - Превенција непожељног понашања кроз комуникацију.

наставник разредне наставе
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач

1. дан међусобно упознавање учесника и водитеља Карактеристике развојних фаза Темперамент Пауза Васпитни стилови Комуникацијски стилови Пауза Поруке које упућујемо деци Пауза Комуниација и њени ефекти 2. дан Шта смо научили? (супервизија)

30

дана: 2
бодова: 12

2.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Марија Мућан", Николе Тесле 5, Мајданпек Татјана Огризовић - Малешевић, Мирослава Виславски 30 3.99
2 ПУ "Радосно детињство", вртић: "Гуливер", Бате Бркића 1а, Нови Сад Татјана Огризовић - Малешевић, Мирослава Виславски 28 3.99
3 Вртић " Палчица", Бранимира Ћосића 40, Нови Сад Татјана Огризовић - Малешевић, Мирослава Виславски 30 3.99
4 Вртић " Палчица", Бранимира Ћосића 40, Нови Сад Татјана Огризовић - Малешевић, Мирослава Виславски 30 3.99
5 Вртић " Палчица", Бранимира Ћосића 40, Нови Сад Татјана Огризовић - Малешевић, Мирослава Виславски 30 4
6 Вртић " Палчица", Бранимира Ћосића 40, Нови Сад Татјана Огризовић - Малешевић, Мирослава Виславски 27 3.99
7 ПУ "Радосно детињство", вртић "Палчица", Бранимира Ћосића 40, Нови Сад Татјана Огризовић - Малешевић, Мирослава Виславски 30 4
8 ПУ "Радосно детињство", Нови Сад, вртић "Палчица", Бранимира Ћосића 40 Татјана Огризовић - Малешевић, Мирослава Виславски 28 3.99
9 ПУ "Радосно детињство", Нови Сад, вртић "Палчица", Бранимира Ћосића 40 Татјана Огризовић - Малешевић, Мирослава Виславски 30 4

Укупно учесника: 263 | Просечна оцена: 3.99