Ручни рад у вртићима и школи – quilling – (Филиграни од папира) техника у функцији подстицања креативности и концентрације код деце

Каталошки број програма: 988  

Не

Удружење за едукацију деце Цврчак и мрав, Рајка од Расине 11, cvrcakimrav3@gmail.com, 0113543027, 0693543027,

Соња Ђуровић, cvrcakimrav3@gmail.com, 0113543027, 0693543027,

Соња Ђуровић, Удружење за едукацију деце Цврчак и мрав; Дивна Димитријевић, мастер, Основна школа Бановић Страхиња

Соња Ђуровић, Удружење за едукацију деце Цврчак и мрав; Дивна Димитријевић, мастер, Основна школа Бановић Страхиња; Слађана Алексић, Удружење за едукацију деце Цврчак и мрав

уметности

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање компетенција васпитача/наставника за овладавање техникама коришћења природних материјала у подстицању креативности деце, очување традиције и културног идентитета и израда традиционалних рукотворина кроз игру.

Усвајање знања, вештина и техника обликовања папира као материјала погодног за креативан рад са децом предшколског и школског узраста. Подстицање маште и идеја за стваралачки рад са децом. Упознавање са традицијом корисћења папира као материјала погодног за израду функционалних предмета и играчака као и дидактичког материјала.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
васпитач у предшколској установи

1. дан Квилинг – филиграни од папира

30

дана: 1
бодова: 8

50.000,00 динара, у цену је урачуната надокнада предавачима као и радни, пратећи и потрошни материјал

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Милоје Павловић",Милосава Влајића 1, Београд Соња Ђуровић, Слађана Алексић 13 3.98
2 Основна школа "Милоје Павловић",Милосава Влајића 1, Београд Соња Ђуровић, Слађана Алексић 3 4
3 Mилосава Влајића 1,Чукарица,Београд Соња Ђуровић 4 4
4 OШ "Милоје Павловић," Mилосава Влајића 1,Чукарица,Београд Соња Ђуровић, Слађана Алексић 30 3.98
5 Удржење за едукацију Цврчак и мрав Соња Ђуровић, Слађана Алексић 16 3.99
6 OШ "Милоје Павловић," Mилосава Влајића 1,Чукарица,Београд Соња Ђуровић, Слађана Алексић 13 4
7 ОШ "Јосиф Панчић" Соња Ђуровић, Слађана Алексић 25 3.88

Укупно учесника: 104 | Просечна оцена: 3.98