Ја могу – корак напред – Музичке активности и визуелне картице у функцији подстицања развоја деце са сметњама у развоју

Каталошки број програма: 749  

Не

Предшколска установа Звездара, Суботичка 2, strucnisaradnici@gmail.com, 0112421920, ,

Златко Гајић, strucnisaradnici@gmail.com, 0112421920, 0604330730,

Драгиња Зупанц, мастер, ПУ Звездара; Драгана Стојановић, дипломирани психолог, ПУ Звездара; Београд; Верица Јечменић, дипломирани васпитач, ПУ Савски венац

Драгиња Зупанц, мастер, ПУ Звездара; Драгана Стојановић, дипломирани психолог, ПУ Звездара; Београд; Верица Јечменић, дипломирани васпитач, ПУ Савски венац

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Унапређивање стручних компетенција васпитача,медицинских сестара васпитача и стручних сарадника у раду са децом са сметњама у развоју едукацијом за примену музичких активности и садржаја и визуелних картица у вршњачкој групи.

Примена музичких садржаја и активности и визуелних картица у стицању навика, вештина и знања код деце са сметњама у развоју (културнохогијенске навике, свест и брига о себи, говор и комуникација, сазнања о окружењу,самопоштовање); Проширивање сазнања васпитача, мед. сестара васпитача и стручних сарадника о развојним сметњама код деце и могућностима примене музичких садржаја и визуелних картица у раду са њима. Оспособљавање во кадра да интегрише музичке и визуелне садржаје планиране за дете са сметњама у развоју у план вршњачке групе. Оспособљавање во кадра да креира нове визуелне картице и музичке садржаје у раду са децом са и без сметњи у развоју. Јачање тимског рада.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Увод Како уче деца предшколског узрастаПаузаДеца са сметњама у развој Пауза Како уче деца са сметњама у развоју Пауза Визуелна средства у функцији учења код деце Визуелна средства у функцији учења код деце са сметњама у развоју 2. дан Увод Визуелна средства у функцији учења код деце са сметњама у развоју Пауза Музика као подстицај за развој предшколског детета Пауза Песма кроз слике Разноврсна практична примена музике и визуелних картица у свакодневном раду са децом Завршна реч, питања, евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

3.500,00 динара по полазнику