Како објективно проценити знање ученика?

Каталошки број програма: 466  

Не

Центар за усавршавање наставника и образовање током читавог живота Филозофског факултета у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића бр. 2, 21000 Нови Сад, usavrsavanjenastavnika@ff.uns.ac.rs, 0214853968, ,

Бранка Јакшић Провчи, usavrsavanjenastavnika@ff.uns.ac.rs, 0214853968, 0638221305,

Бојан Јаничић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Нови Сад; Бојана Динић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Нови Сад

Бојан Јаничић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Нови Сад; Бојана Динић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Нови Сад

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење компетенција наставника за објективно мерење и праћење постигнућа ученика применом тестова знања.

Упознавање са фазама израде тестова знања. Овладавање техникама израде свих врста објективних тестова знања (са отвореним и затвореним типовима питања). Овладавање начинима евалуације и употребе објективних тестова знања у настави. Овладавање техникама оцењивања објективних тестова знања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. дан Регистрација учесника и дистрибуција токена Поздравни говор и агенда рада Тестови знања – улога и врсте Пауза Оцењивање тестова знања Пауза за ручак Садржинска ваљаност теста и тежина теста и питања/задатака Пауза Састављање и администрација тестова знања Дискусија и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

3.000,00 динара по полазнику