Планирање и реализација наставних метода по фазама часа

Каталошки број програма: 533  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624, 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Ивана Бојовић, доктор педагошких наука, дипл. психолог, Медицинска школа, Ужице; Небојша Јелисавчић, професор технике и информатике, Економска школа, Ужице; Биљана Миловић, дипломирани економиста, Економска школа, Ужице

Ивана Бојовић, доктор педагошких наука, дипл. психолог, Медицинска школа, Ужице; Небојша Јелисавчић, професор технике и информатике, Економска школа, Ужице; Биљана Миловић, дипломирани економиста, Економска школа, Ужице

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање учесника за планирање и реализацију наставних метода по фазама часа полазећи од типа часа, исхода, предзнања и индивидуалних карактеристика ученика уз подстицање мотивације за учење.

Упознавање учесника са теоријским основама циљева, исхода и фаза часа. Оспособљавање учесника за планирање и реализацију метода за уводни, централни и завршни део часа полазећи од типа часа, исхода, предзнања и индивидуалних карактеристика ученика. Оспособљавање учесника за планирање и примену метода за учење сопственим темпом. Оспособљавање учесника за подстицање мотивације ученика за учење. Схватање значаја везе између циљева, исхода и типа часа са наставним методама које се користе у различитим фазама часа.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Увод Циљеви, исходи и фазе часа Пауза за кафу и освежење Методе за уводни део часа Пауза за ручак Методе за централни део часа Пауза за кафу и освежење Методе за завршни део часа

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Небојша Јелисавчић, Биљана Миловић 16 3.97
2 Средња школа-Ђура Јакшић-Рача Небојша Јелисавчић, Биљана Миловић 22 4

Укупно учесника: 38 | Просечна оцена: 3.99