Читај између редова – учење за будућност

Каталошки број програма: 607  

Не

Школски центар за савремено образовање, Пожешка 60, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578838,

Ивана Томовић, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578865,

Наташа Богдановић, професор разредне наставе, ОШ „Јован Јовановић Змај„ Алексиначки Рудник; Марија Стошић, професор разредне наставе, ОШ „Ђура Јакшић„ Конарево

Наташа Богдановић, професор разредне наставе, ОШ „Јован Јовановић Змај„ Алексиначки Рудник; Марија Стошић, професор разредне наставе, ОШ „Ђура Јакшић„ Конарево

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање знања, вештина и компетенција наставника у области имформационе и медијске писмености и оспособљавање за примену метода и техника рада у наставном процесу којима се утиче на развој ИМП-а код ученика и врши подстицај ка целоживотном учењу.

Стицање знања, способности и вештина у изради и примени ИКТ-а у наставном процесу; израда интерактивних видео материјала, програмираног материјала и електронских часописа, којима се циљано утиче на развој ИМП-а* код ученика. Развијање способности и вештина у организацији наставе која се базира на истраживачком раду ученика, критичком и аналитичком приступу информацијама из различитих медија (библиотека, интернет...), способности аргументовања, изради есеја, пројектној настави и међупредметној и интердисциплинарној повезаности. Оспособљавање наставника за реализацију наставног процеса, у чије средиште се доводи знање као центар образовног система. *ИМП – информационе и медијске писмености (енг. MIL – Media and information literacy)

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа

1. дан Савремена писменост Учење и образовање за ИМП (информациону и медијску писменост) ИКТ у функцији развоја ИМП-а 1. Видео лекције у функцији развоја писмености ИКТ у функцији развоја ИМП-а 2. Програмирано учење у функцији развоја писмености ИКТ у функцији развоја ИМП-а 3. Електронски часопис у функцији развоја писмености Конкретизација садржаја програма обуке кроз примену наученог

30

дана: 1
бодова: 8

1.200,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Јован Јовановић Змај", Алексиначки Рудник Наташа Богдановић, Марија Стошић 30 3.9
2 OŠ Živan Maričić, Žiča bb, Žiča Наташа Богдановић, Марија Стошић 30 3.97
3 Regionalni centar Čačak, Cara Dušana bb, Наташа Богдановић, Марија Стошић 30 3.74

Укупно учесника: 90 | Просечна оцена: 3.87