ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ – ОД СКРИВЕНОГ ТАЛЕНТА ДО ИОП-а 3

Каталошки број програма: 193  

Не

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16 Нови Београд, office@kreativniucitelji.edu.rs, 0641357278, 0112280932,

Момчило Степановић, stlamomcilo@gmail.com, 0112280932, 0641357278,

Момчило Степановић, дипломирани учитељ - мастер, ОШ Бановић Страхиња; Весна Петровић, професор разредне наставе, ОШ Вук Караџић; Рипањ

Момчило Степановић, дипломирани учитељ - мастер, ОШ Бановић Страхиња; Весна Петровић, професор разредне наставе, ОШ Вук Караџић, Рипањ; Мирјана Тишма, професор разредне наставе, ОШ Драган Лукић, Београд; Тања Олеар Гојић, професор разредне наставе, ОШ Драган Лукић, Београд

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Унапређивање компетенција наставника у области препознавања даровитости ученика и едукација о расположивим видовима подршке.

Едукација полазника која подразумева сазнања из следећих области: - шта је показало истраживање о структури школских постигнућа чланова Менсе Србије, - са којим изазовима се суочавају даровита деца у школском систему, - како препознати даровитост и које су примарне и секундарне добити, - значају подршке даровитима, - шта је био мотив за ИОП 3 који је резултирао првим местом на регионалном такмичењу младих талената из математике. Обука полазника за: - препознавање елемената даровитости, - проналажење и употребу инструмената за доказивање даровитости, - израду педагошког профила за даровите, - израду ИОП-а 3, - пружање подршке даровитој деци.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. дан Битка за даровите – битка за будућност Практична искуства – шта смо сазнали применом ИОП-а 3 Педагошки профил за даровите Од даровитости до ИОП-а 3 Од теорије ка пракси

30

дана: 1
бодова: 8

2.150,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Вук Караџић", Ерчанска 3, Рипањ Момчило Степановић, Весна Петровић 25 3.92
2 ОШ "Нада Пурић", Владике Николаја 33, Ваљево Момчило Степановић, Весна Петровић 30 3.9
3 ОШ "Васа Живковић", Карађорђева 87, Панчево Момчило Степановић, Весна Петровић 28 3.85
4 ОШ "Дуле Караклајић", Ул. Дула Караклајића 35а, Лазаревац Момчило Степановић, Весна Петровић 25 3.97
5 ОШ "Владислав Рибникар", Краља Милутина 10, Београд Момчило Степановић, Весна Петровић 22 3.95
6 ОШ "Јован Дучић" Рочевићи Момчило Степановић, Весна Петровић 20 4
7 Обука се врши онлајн посредством ЗООМ апликације. Момчило Степановић, Весна Петровић 27 3.99
8 ОШ "Ј. Јовановић Змај" Суботица, Обука се врши путем ЗООМ апликације. Момчило Степановић, Весна Петровић 30 3.73
9 OШ „Прва основна школа краља Петра II" Ужице, обука се изводи посредством ЗООМ апликације. Момчило Степановић, Весна Петровић 30 3.87
10 ОШ "Кнез Сима Марковић", Светосавска 77, Барајево Момчило Степановић, Мирјана Тишма 30 3.92
11 ОМШ „Божидар Трудић“, 10. октобра 13, Смедеревска Паланка Момчило Степановић, Весна Петровић 25 3.76

Укупно учесника: 292 | Просечна оцена: 3.9