Обука за примену теста ТИП-1

Каталошки број програма: 616  

Не

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд, dpscpp@orion.rs, 0113232961, , 0113239685

Александра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 0113232961, 063275236, 0113239685

Ивана Степановић Илић, доктор наука, Институт за психологију, Филозоф. факултет Бгд; Оливер Тошковић, доцент, Филозофски факултет Београд; Биљана Радосављевић, ОШ Мирослав Антић, Београд; Сања Татић Јаневски, дипломирани психолог

Ивана Степановић Илић, доктор наука, Институт за психологију, Филозоф. факултет Бгд; Оливер Тошковић, доцент, Филозофски факултет Београд; Биљана Радосављевић, ОШ Мирослав Антић, Београд; Бранка Тишма, дипломирани психолог, ОШ Лазар Саватић, Земун; Јасмина Ђурђевић, дипломирани психолог, Прва обреновачка основна школа; Смиљана Вујадиновић, дипломирани психолог, ОШ Мајка Југовића, Земун; Сања Татић Јаневски, дипломирани психолог

општа питања наставе

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљ програма је стицање теоријских и практичних знања стручних сарадника – педагога у основним школама за примену теста ТИП-1.

Специфични циљеви програма су упознавање педагога са: 1. Теоријским основама мерења у психологији и психолошким испитивањем уопште и карактеристикама развоја дечје интелигенције, 2. Тестом за испитивање првака ТИП-1 – теоријско упознавање и практична примена теста као стандардног поступка испитивања деце при упису у први разред (задавање теста, оцењивање протокола, анализом одговора испитаника и интерпретација).

стручни сарадник у школи

1. дан О мерењу људских способности Природа, развој и мерење дечје интелигенције Коришћење и познавање теста ТИП-1 Сумирање теоријских знања и повезовивање са особеностима теста ТИП-1 2. дан Припреме за тестирање Оцењивање теста Интерпретација и саопштење резултата Уједначавање одељења Тест знања

30

дана: 2
бодова: 14

Цена дводневног семинара по учеснику износи 13.000,00 динара и укључује хонораре реализатора семинара, нов комплет теста TИП-1, трошкове радног материјала, сертификате и порезе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Лазар Саватић" Кеј ослобођења 27, Београд, Земун Ивана Степановић Илић, Оливер Тошковић, Биљана Радосављевић, Бранка Тишма 29 3.9
2 Основна школа "Лазар Саватић" Кеј ослобођења 27, Београд, Земун Ивана Степановић Илић, Оливер Тошковић, Биљана Радосављевић, Сања Татић Јаневски 27 3.83
3 Дом ученика средњих школа "Јелица Миловановић", Крунска 8, Београд Ивана Степановић Илић, Оливер Тошковић, Биљана Радосављевић, Сања Татић Јаневски 26 3.91
4 Дом ученика средњих школа "Јелица Миловановић", Крунска 8, Београд Ивана Степановић Илић, Оливер Тошковић, Бранка Тишма, Сања Татић Јаневски 26 3.92
5 Платформа Зум Ивана Степановић Илић, Оливер Тошковић, Биљана Радосављевић, Бранка Тишма 28 3.7
6 Платформа Зум Ивана Степановић Илић, Оливер Тошковић, Биљана Радосављевић, Бранка Тишма 19 3.8
7 Платформа Зум Ивана Степановић Илић, Оливер Тошковић, Биљана Радосављевић, Сања Татић Јаневски 29 3.83
8 Платформа Зум Ивана Степановић Илић, Оливер Тошковић, Биљана Радосављевић, Бранка Тишма 30 3.8

Укупно учесника: 214 | Просечна оцена: 3.84