Задаци у настави математике и њихова улога у формирању математичког мишљења

Каталошки број програма: 346  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Весна Лазаревић, специјалиста методике наставе математике, ОШ Боривоје Ж. Милојевић; Данка Пајић, професор разредне наставе, ОШ Боривоје Ж. Милојевић

Весна Лазаревић, специјалиста методике наставе математике, ОШ Боривоје Ж. Милојевић; Данка Пајић, професор разредне наставе, ОШ Боривоје Ж. Милојевић

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање наставе математике у области израде задатака. Развијање специфичних компетенција наставника за самосталан рад у оквиру педагошке праксе.

Проширивање знања наставника о педагошким основама доброг задатка Обучавање учитеља и наставника математике у основној школи за креирање задатака који ангажују различите когнитивне функције, задатака који подстичу развој математичког мишљења ученика, као и за успешно решавање таквих задатака Оспособљавање за креирање задатке за увежбавање градива, контролних задатака за проверу знања, обучавање за избор критеријума при изради различитих врста задатака

наставник разредне наставе

1. дан Задаци у традиционалној и савременој школи Пауза за кафу Поступак решавања сложенијих математичких задатака Пауза за ручак Maтематички задаци са обележјима стандарда Пауза за кафу Стваралачко мишљење

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Шабац Весна Лазаревић, Данка Пајић 26 3.96
2 ОШ Боривоје Ж. Милојевић Весна Лазаревић, Данка Пајић 30 3.95
3 ОШ "Жикица Јовановић Шпанац", Бела Црква Весна Лазаревић, Данка Пајић 15 3.99
4 Образовно - васпитни центар "Осечина" Браће Недић 32 Осечина Весна Лазаревић, Данка Пајић 20 3.98

Укупно учесника: 91 | Просечна оцена: 3.97