Савремена настава Грађанског васпитања усмерена на развој ученичких компетенција

Каталошки број програма: 271  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Сорак, мастер образовних политика, ОШ Станислав Сремчевић

Зорица Сорак, мастер образовних политика, ОШ Станислав Сремчевић; Неда Богојевић Прековић, дипломирани биолог – еколог, ЦСУ Крагујевац; Владимир Средојевић, професор српског језика и књижевности, ЦСУ Крагујевац; Невена Шћепановић Нешић, мастер филолог (англиста), ЦСУ Крагујевац

изборни и факултативни предмети

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Повећавање ефикасности наставе грађанског васпитања унапређивањем компетенција наставника

- Учесници су упознати са исходима наставе Грађанског васпитања. -Учесници препознају ученичке компетенције 21. века и њихово развијање путем наставе Грађанског васпитања. - Учесници користе различите методе, технике и наставне материјале у настави Грађанског васпитања. - Учесници успешно планирају наставу Грађанског васпитања

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. дан Уводни део семинара Исходи за предмет Грађанско васпитање и настава усмерена на исходе и ученичке компетенција Методика наставе Грађанског васпитања: Методе и технике и ИКТ у настави Грађанског васпитања Избор, приређивање и прилагођавање наставних материјала за наставу Грађанског васпитања Планирање у настави Грађанског васпитања Закључци и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Зорица Сорак, Невена Шћепановић Нешић 20 3.79
2 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Неда Богојевић Прековић, Владимир Средојевић 18 3.83
3 TУШ "Тоза Драговић", Саве Ковачевића 25, Крагујевац Зорица Сорак, Владимир Средојевић 17 3.99
4 OШ "Душан Радовић" Зорица Сорак, Владимир Средојевић 30 3.99

Укупно учесника: 85 | Просечна оцена: 3.9