Обука за реализацију васпитних и образовних садржаја на интерактиван начин

Каталошки број програма: 512  

Не

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд, dpscpp@orion.rs, 0113232961, , 0113239685

Александра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 0113232961, 063275236, 0113239685

Бранкица Ристић, дипломирани психолог и психотерапеут, Дом ученика средње ПТТ школе, Београд; Тијана Папић, дипломирани психолог, Дом ученика средње железничке школе, Београд

Бранкица Ристић, дипломирани психолог и психотерапеут, Дом ученика средње ПТТ школе, Београд; Тијана Папић, дипломирани психолог, Дом ученика средње железничке школе, Београд, Невенка Јовановић, Четврта гимназија, Београд

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника стручних сарадника и васпитача у домовима ученика за осмишљавање и извођење радионица и интерактивних техника у обради васпитно-образовних садржаја, у сврху јачања професионалних капацитета у примени иновативних метода рада.

1. Оспособљавање наставника, стручних сарадника и васпитача да креирају радионице, односно користе специфичне интерактивне технике у раду водећи рачуна о конкретним циљевима обраде одређених васпитно-образовних садржаја. 2. Мотивисање наставника, стручних сарадника и васпитача да примењују стечена знања на пољу интерактивног рада у раду са адолесцентима и на тај начин унапреде ниво васпитно-образовног рада у целини.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи

1. дан Претходна искуства и очекивања Преферирани стилови учења Изградња структуре кроз варирање динамике и начина рада Планирање активности у складу са општим и специфичним циљевима Технике рада са групом Начини саопштавања повратне информације Вештине јавног наступа Креирање радионице Тешкоће у раду са групом Наставник/васпитач као водитељ радионице Концепт уважавања Сумирање, евалуација и договор о праћењу ефеката семинара у пракси

25

дана: 1
бодова: 8

2.200,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Гимназија "Никола Тесла", Блок бб, Апатин Бранкица Ристић, Тијана Папић 16 3.91

Укупно учесника: 16 | Просечна оцена: 3.91