КЊИЖЕВНИ ТЕКСТ – АЛАТ У ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА

Каталошки број програма: 853  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Горица Станојевић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Катарина Симовић, професор разредне наставе, ОШ Светозар Марковић, Краљево; Ана Милошевић, професор разредне наставе, ОШ Јово Курсула, Краљево

Катарина Симовић, професор разредне наставе, ОШ Светозар Марковић, Краљево; Ана Милошевић, професор разредне наставе, ОШ Јово Курсула, Краљево

српски језик и књижевност

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Обучавање учесника за превентивне начине деловања у сузбијању насиља код деце – ученика.

- Васпитни и функционални аспекти наставе књижевности у млађим разредима и припремним предшколским групама - Стицање знања о насиљу – упознавање са Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. - Оспособљавање учесника за уочавање насилних ситуација у књижевним текстовима. - Оснаживање за реаговање у случајевима насиља. - Развијање креативног приступа у решавању насилних ситуација.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Методички аспект – васпитни и функционални циљеви књижевног текста Посебни протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања Књижевни текстови – уочавање и анализа ситуација насиља Креирање пожељног понашања – драматизација Васпитни и функционални циљеви у писаној припреми Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Краљево, ОШ "Јово Курсула" Катарина Симовић, Ана Милошевић 27 3.95
2 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак Катарина Симовић, Ана Милошевић 22 3.96
3 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак Катарина Симовић, Ана Милошевић 27 3.97
4 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак Катарина Симовић, Ана Милошевић 27 3.83

Укупно учесника: 103 | Просечна оцена: 3.93