Квизом до успешног завршног испита

Каталошки број програма: 397  

Не

Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300, ,

Јелена Анђелковић, anjelena@gu.ni.rs, 018202300, 0695146170,

Борица Крстић, дипломирани физичар, наставник физике, ОШ Љупче Шпанац

Борица Крстић, дипломирани физичар, наставник физике, ОШ Љупче Шпанац; Татјана Мишић, магистар, наставник физике, ОШ Чегар; Марина Најдановић-Лукић, магистар, наставник физике, ОШ Десанка Максимовић

општа питања наставе

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Постизање квалитетније и занимљивије наставе, мотивисање наставника за коришћење мултимедијалних наставних средстава ради ефикаснијег учења и бољих постигнућа ученика на завршном испиту

Сагледавање важности и употребљивости образовних стандарда у наставном процесу, примена стандарда и анализа постигнућаученика на завршном испиту по образовним нивоима. Вежбање израде задатака којим се проверавају одређени нивои постигнућа ученика. Пружање практичне помоћи наставницима у састављању задатака. Оспособљавање наставника за израду квиза. Обучавање наставника за примену квиза у различитим етапама часа. Унапређивање компетенција наставника за употребу ИКТ у циљу осавремењивања наставе и бољих постигнућа ученика

наставник предметне наставе – основна школа

1. дан Уводна реч Значај и улога образовних стандарда у настави Радионица1: Стандарди Прва игра Пауза Радионица 2: Чик погоди ко је на слици Друга игра Радионица 3: Ко се први јави Трећа игра Пауза Радионица 4:Асоцијације Фејсбук група Пауза Радионица 5: Подела материјала на Фејсбуку Дискусија о реализованом семинару, Евалуација

25

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш Борица Крстић, Татјана Мишић 9 3.94
2 ОШ "Бранко Радичевић", ул.Вука Караџића 1 Брестовац Борица Крстић, Татјана Мишић 20 3.67
3 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш,Париске комуне бб,Ниш Борица Крстић, Татјана Мишић 26 3.85

Укупно учесника: 55 | Просечна оцена: 3.82