Моја васпитна група је посебна (документовање дечјег развоја и напредовања у функцији програмирања рада васпитне групе)

Каталошки број програма: 717  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Јасмина Вулетић, професор педагогије, ПУ Наше дете, Шабац; Станиша Чабаркапа, дипломирани педагог, ПУ Бамби, Лозница

Јасмина Вулетић, професор педагогије, ПУ Наше дете, Шабац; Станиша Чабаркапа, дипломирани педагог, ПУ Бамби, Лозница

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање квалитета планирања, реализације и евалуације у васпитно-образовном раду у конкретној васпитној групи.

Унапређивање вештине планирања, реализације и евалуације у конкретној васпитној групи, кроз континуирано праћење, посматрање дечјег развоја и напредовања. Подстицање васпитача да уважавају дечје искуство, потребе и интересовања и користе као полазиште за планирање, реализацију и евалуацију.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан Планирање пауза Реализација пауза Евалуација пауза

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Чика Јова Змај" Вождовац, Београд Јасмина Вулетић, Станиша Чабаркапа 30 3.9
2 ПУ "Чика Јова Змај" Вождовац, Београд Јасмина Вулетић, Станиша Чабаркапа 29 3.93
3 ПУ "Марија Мунћан" Мајданпек Јасмина Вулетић, Станиша Чабаркапа 30 3.99

Укупно учесника: 89 | Просечна оцена: 3.94