ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Каталошки број програма: 15  

Не

Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300, ,

Јелена Анђелковић, anjelena@gu.ni.rs, 018202300, 0695146170,

Сузан Карол Кеистер, интернационални тренер и супервизор, Државни универзитет Мичиген, Мичиген, САД

Весна Петровић Урошевић, дипломирани психолог, консултант Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала у Београду, Споменка ЋирићЈанковић, дипломирани психолог, консултант Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала у Београду; Борислава Максимовић, дипломирани психолог, консултант Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала у Београду

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање васпитног и превентивног утицаја школе; Оснаживање запослених у образовању за ефикасну подршку развоју личности ученика; Промоција здравих стилова живота, превенција негативног и развој одговорног понашања ученика

Унапређивање компетенција запослених у образовању за развијање социјално-емоционалних вештина код деце и младих, за прихватање позитивних вредности, ставова и понашања током периода адолесценције и превенцију злоупотребе ПАС и других облика ризичног понашања; Стицање знања о примени иновативних облика рада којима се подстиче развој самосвести, управљања собом, свести о социјалном окружењу, вештина успостављања и одржавања позитивних односа и вештина одговорног доношења одлука; Усвајање практичних техникакоје унапређују комуникацију и позитивне вршњачке утицаје и јачају заједништво у одељењу; Јачање лидерске улоге наставника у одељењу

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
наставник у школи за образовање одраслих

1. дан Увод у програм Почетак тинејџерског доба – пут адолесценције, први део теме Пауза Почетак тинејџерског доба – пут адолесценције, наставак, други део теме Пауза Градимо самопоуздање и вештине комуникације –први део теме Пауза Градимо самопоуздање и вештине комуникације – други део теме 2. дан Позитивно управљање емоцијама Унапређивање односа са вршњацима – први део теме Пауза Унапређивање односа са вршњацима – други део теме Пауза Јачање породичних односа – први део теме Пауза Јачање породичних односа – други део теме 3. дан Правимо здраве изборе Пауза Поставимо циљеве за здрав живот – први део теме Пауза Поставимо циљеве за здрав живот – други део теме Паузе Планирање реализације програма, мониторинг и евалуација – први део теме Пауза Планирање реализације програма, мониторинг и евалуација – други део теме

30

дана: 3
бодова: 24

4.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Хотел "Tulip Inn", Нови Београд, Палмира Тољатија 9 Весна Петровић Урошевић, СПОМЕНКА ЋИРИЋ-ЈАНКОВИЋ 23 3.98
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш,Париске комуне бб,Ниш Весна Петровић Урошевић, БОРИСЛАВА МАКСИМОВИЋ 19 3.95
3 Геодетско техничка школа, Милана Ракића 42,Београд СПОМЕНКА ЋИРИЋ-ЈАНКОВИЋ 15 3.89
4 Средња школа. Звечан Весна Петровић Урошевић, СПОМЕНКА ЋИРИЋ-ЈАНКОВИЋ 30 3.9
5 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш Весна Петровић Урошевић, БОРИСЛАВА МАКСИМОВИЋ 30 3.87
6 Дом ученика средњих школа "Ангелина Којић Гина", Зрењанин СПОМЕНКА ЋИРИЋ-ЈАНКОВИЋ, БОРИСЛАВА МАКСИМОВИЋ 30 3.22
7 ОШ "Јован Ристић", ул Беле Бартока 48а, Борча Весна Петровић Урошевић, СПОМЕНКА ЋИРИЋ-ЈАНКОВИЋ 30 3.97
8 Дом ученика средњих школа "Милутин Миланковић", Београд, Здравка Челара 16 Весна Петровић Урошевић, СПОМЕНКА ЋИРИЋ-ЈАНКОВИЋ 15 3.99
9 Дом ученика средњих школа Краљево, Карађорђева 262 Весна Петровић Урошевић, СПОМЕНКА ЋИРИЋ-ЈАНКОВИЋ 21 3.88
10 Средња школа Мионица Весна Петровић Урошевић, БОРИСЛАВА МАКСИМОВИЋ 21 3.93
11 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Париске комуне бб, Ниш СПОМЕНКА ЋИРИЋ-ЈАНКОВИЋ, БОРИСЛАВА МАКСИМОВИЋ 21 3.83
12 Школа за основно образовање одраслих "Ђуро Салај",Немањина 28, Београд Весна Петровић Урошевић, СПОМЕНКА ЋИРИЋ-ЈАНКОВИЋ 30 3.97

Укупно учесника: 285 | Просечна оцена: 3.87