Вредновање и праћење ученичких постигнућа у настави математике у основној школи

Каталошки број програма: 368  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Наташа Николић Гајић, мастер образовних политика, ОШ Краљ Александар I, Пожаревац; Драгана Станојевић, МА проф. математике и рачунарства, Завод за вредновање квалитета обр. и васпитања

Наташа Николић Гајић, мастер образовних политика, ОШ Краљ Александар I, Пожаревац; Владан Гајић, дипломирани математичар, Пожаревачка гимназија

математика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подршка запосленима у школи за праћење и вредновање ученичких постигнућа кроз планирање иницијалних и годишњих тестова из математике, чиме се обезбеђује унапређивање математичких компетенција ученика усмерених на исходе и стандарде.

- оснаживање полазника за избор оптималних садржаја за планирање вредновања и праћења ученичких постигнућа користећи задатке и тестове усмеренe на исходе и стандарде - јачање компетенција полазника за избор задатака и конструкцију теста у складу са исходима и стандардима - усмеравање полазника на конструкцију упутства за прегледање и бодовање тестова - оснаживање полазника за индивидуализацију наставе на основу резултата тестирања - планирање засновано на постигнућима ученика - оснаживање полазника за обраду и анализу података са тестирања - упућивање полазника на развијање стратегија код ученика за постављање сопствених циљева у складу са постигнућима на тестирањима - упућивање учесника на самовредновања код ученика и процењивање напретка

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање одраслих
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Упознавање 2. Тестови знања 3. Карактеристике доброг задатка 4. Иницијални тестови 5. Завршни тестови 6. Анализа постигнућа са иницијалних и завршних тестова 7. Евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Др Јован Цвијић", Јована Цвијића 9, Смедерево Наташа Николић Гајић, Владан Гајић 20 3.99

Укупно учесника: 20 | Просечна оцена: 3.99