Искористи час

Каталошки број програма: 395  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, ,

Дејан Карановић, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, 0648579262,

Данијела Ивановски, дипломирани педагог, ОШ Жарко Зрењанин, Качарево, ОШ Олга Петров, Банатски Брестовац

Данијела Ивановски, дипломирани педагог, ОШ Жарко Зрењанин, Качарево, ОШ Олга Петров, Банатски Брестовац; Жељка Бадрић, дипломирани педагог, ОШ Ђура Филиповић, Плочица и ОШ Предраг Кожић; Ана Владић, дипломирани педагог, ОШ Жарко Зрењанин, Качарево, ОШ Гоце Делчев, Јабука; Јасна Гајин Кајић, дипломирани педагог, Економско-трговинска школа Паја Mаргановић, Панчево; Далибор Симоновић, Мастер професор информатике и технике, Основна школа "Жарко Зрењанин" - Качарево

општа питања наставе

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника за коришћење часа,као функционалне јединице наставе,подизање квалитета реализације часа,у складу са стандардима наставе и учења. Подизање нивоа знања наставника о методама и поступцима за развијање мотивације ученика за учење.

1. Оспособљавање наставника за праћење и вредновање наставног часа у складу са Правилником о стандардима квалитета рада установе, а у функцији праћења и самовредновања својих часова. 2. Обука наставника за израду индивидуалне припреме за час у складу са стандардима наставе и учења. 3. Оспособљавање наставника за стварање подстицајне средине за учење на часу, кроз примену разноврсних облика наставе, рационално коришћење времена на часу, стварање радне атмосфере. 4.Оспособљавање наставника за мотивацију ученика за рад на часу кроз оцењивање ученика у оквиру сваког одржаног часа и рационално коришћење времена проведеног у школи.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Уводна тема Праћење и вредновање наставног часа Анализа стандарда наставе и учења Пауза Израда припреме за час у складу са с.н.у Мотивација ученика за учење Пауза Како то ја радим – реализација часа Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника -1.300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника- 1.700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника -2.200,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата,административни трошкови.У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора,уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, колико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Кнежевац, ОШ "Јован Јовановић Змај", Краља Петра 1. Карађорђевића 13 Данијела Ивановски, Жељка Бадрић 30 3.79
2 Балетска школа, Нови Сад, Јеврејска 7 Данијела Ивановски, Ана Ракита 28 3.79
3 Школа примењених уметности, Добропољска 5, Шабац Данијела Ивановски, Ана Ракита 30 3.76
4 РЦ Ужице, Немањина 52 Данијела Ивановски, Ана Ракита 30 3.93
5 ОШ "Јован Јовановић Змај", Салаш, Зајечар Данијела Ивановски, Жељка Бадрић 28 4
6 Панчево, ОШ "Исидора Секулић", Сердар Јанка Вукотића 7 Данијела Ивановски, Жељка Бадрић, Ана Ракита 30 3.78
7 ОШ "Ђура Јакшић" ЈНА 34, Ковин Данијела Ивановски, Жељка Бадрић 30 3.95
8 Регионални центар Смедерево, Горанска бб, Смедерево Данијела Ивановски, Жељка Бадрић 30 3.57
9 ОШ "Милан Илић Чича", Књаза Милоша 88, Аранђеловац Данијела Ивановски, Жељка Бадрић 30 3.91
10 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Данијела Ивановски, Ана Ракита 22 3.98
11 ОШ "Паја Маргановић", Маршала Тита 88, Делиблато Данијела Ивановски, Ана Владић 24 3.83
12 Гимназија "Никола Тесла", Блок 11, 44 Апатин Данијела Ивановски, Ана Владић 20 3.96
13 Техничка школа "Милева Марић Ајнштајн" Гагаринова 1 Нови Сад Данијела Ивановски, Ана Владић 30 3.87
14 ОШ "Миливој Петковић Фећко", Лале Јанића 3, Платићево Данијела Ивановски, Ана Владић 29 3.95
15 ОШ "Петефи Шандора", Херцег Јаноша 52, Дорослово Данијела Ивановски, Ана Владић 24 3.8
16 ОШ "Стеван Филиповић", Дивци Данијела Ивановски, Ана Владић 24 3.96
17 ОШ "Милош Црњански", Школска 5, Хртковци Данијела Ивановски, Ана Владић 25 3.95
18 ОШ "Десанка Максимовић", Ковин Данијела Ивановски, Ана Владић 27 3.89
19 ОШ "Свети Сава", Руменка Данијела Ивановски, Ана Владић 30 3.97
20 Средња техничка школа "Милева Марић", Главна 7, Тител Данијела Ивановски, Ана Владић 29 3.9
21 Медицинска школа, Београдски пут 126, Суботица Данијела Ивановски, Ана Владић 18 3.94
22 Гимназија "Вељко Петровић", Доситејева 2, Сомбор Данијела Ивановски, Ана Владић 23 3.87
23 ОШ "Свети Сава", Драгише Мишовића 245, Чачак Данијела Ивановски, Ана Владић 24 3.97
24 ОШ "Јанко Катић", Рогач Данијела Ивановски, Далибор Симоновић 22 3.91
25 ОШ "Гоце Делчев", Трг Бориса Кидрича 10, Јабука Данијела Ивановски, Ана Владић 30 3.86
26 ОШ "Браћа Рибар", Мали Зворник Данијела Ивановски, Далибор Симоновић 28 3.95
27 ОШ "Борислав Петров Браца", Жарка Зрењанина 179, Панчево Данијела Ивановски, Ана Владић 24 3.94
28 ОШ "Милорад Мића Марковић", Трг братства и јединства 8, Мала Иванча, Сопот Данијела Ивановски, Далибор Симоновић 30 3.96
29 Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" Панчево Данијела Ивановски, Далибор Симоновић 30 3.95
30 ОШ "Жарко Зрењанин", Банатско Ново Село Данијела Ивановски, Далибор Симоновић 30 3.99
31 Центар за стручно усавршавање Чачак Данијела Ивановски, Далибор Симоновић 26 3.9
32 Центар за стручно усавршавање Крушевац Данијела Ивановски, Далибор Симоновић 27 3.99
33 ОШ "Братство и јединство" Алибунар Данијела Ивановски, Далибор Симоновић 30 3.94
34 РЦ Ниш, Ниш Данијела Ивановски, Далибор Симоновић 29 4
35 Центар за стручно усавршавање Лесковац Данијела Ивановски, Далибор Симоновић 21 3.96
36 Гимназија Врање Данијела Ивановски, Далибор Симоновић 30 3.91
37 Центар за стручно усавршавање Шабац Данијела Ивановски, Далибор Симоновић 20 3.99
38 Центар за стручно усавршавање Кикинда Данијела Ивановски, Далибор Симоновић 10 3.94
39 OŠ "Svetozar Marinković" Brodarevo Данијела Ивановски, Далибор Симоновић 30 3.92

Укупно учесника: 1032 | Просечна оцена: 3.91