Мој ученик – потенцијална жртва, починилац или посматрач насиља

Каталошки број програма: 40  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Јелена Петровић Десница, дипломирани социолог - мастер, Друга крагујевачка гимназија; Снежана Грујић, PhD кандидат Филозофског факултета, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац

Јелена Петровић Десница, Дипломирани социолог - мастер, Друга крагујевачка гимназија ; Снежана Грујић, PhD кандидат Филозофског факултета, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац; Анастасија Грујић, мастер психолог, Таркет д.о.о.

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оспособљавање запослених у образовању за васпитни рад на превенцији и сузбијању вршњачког насиља у образовним и васпитним установама.

Усвајање појма и разумевање специфичности вршњачког насиља (Bullying) и Олвеусове (Оlweus) типологије учесника вршњачког насиља;оспособљавање за:разумевање вршњачких интеракција, препознавање ученика потенцијалних жртава, починиоца и посматрача вршњачког насиља и за адекватно и правовремено васпитно деловање на превенцији насиља,побољшањe кохезивности и толерантности у вршњачкој групи, јачањe етоса у одељењу; овладавање механизмима сузбијања насиља у складу са педагошким принципима и постојећом законском регулативом и поступцима међусекторске сарадње институција на сузбијању проблема насиља; усвајање смерница за сарадњу и рад са родитељима на заједничким активностима превенције.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Уводни део Појам, врсте и одлике вршњачког насиља Улога наставника у превенцији вршњачког насиља Стаза до школе без насиља Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Јелена Петровић Десница, Снежана Грујић 28 3.91
2 УР "Огњиште, Грачаница Јелена Петровић Десница, Снежана Грујић 30 3.89
3 Средња школа "Григорије Поповић", Зубин Поток Јелена Петровић Десница, Снежана Грујић 18 3.85
4 Средња школа "Григорије Поповић", Зубин Поток Јелена Петровић Десница, Снежана Грујић 20 3.88
5 УР "Огњиште, Грачаница Јелена Петровић Десница, Снежана Грујић 17 3.89
6 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево, Горанска бб, Смедерево Јелена Петровић Десница, Снежана Грујић 27 3.95
7 OШ "Синиша Јанић", 11. септембра, Власотинце Јелена Петровић Десница, Снежана Грујић 1 3.93
8 ОШ "Синиша Јанић", Михајла Михајловића 1, Власотинце Јелена Петровић Десница, Снежана Грујић 18 3.96
9 Дечија установа "Наша радост", Др Милана Мирковића 3, Александровац Јелена Петровић Десница, Снежана Грујић 30 3.93
10 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Јелена Петровић Десница, Снежана Грујић 30 3.85
11 ОШ "Душан Радоњић", Бања (онлајн) Јелена Петровић Десница, Снежана Грујић 30 3.89
12 online Јелена Петровић Десница, Снежана Грујић 30 3.74
13 онлајн Јелена Петровић Десница, Снежана Грујић 15 3.91
14 онлајн Јелена Петровић Десница, Снежана Грујић 20 3.95
15 Пољопривредно-шумарска школа "Јосиф Панчић", Сурдуличких мученика бб, Сурдулица Јелена Петровић Десница, Снежана Грујић 26 3.78
16 ОШ "Јован Дучић", Роћевићи, Краљево Јелена Петровић Десница, Снежана Грујић 16 3.97
17 ОШ "Бранко Радичевић", Жарка Зрењанина 1, Марадик Јелена Петровић Десница, Снежана Грујић 21 3.98

Укупно учесника: 377 | Просечна оцена: 3.9