Индивидуализација кроз интегрисано учење

Каталошки број програма: 669  

Не

ПУ БАМБИ, КУЛА,ЈОСИПА КРАМЕРА 19, pubambi@gmail.com, 025722139, 025729990, 025722139

СНЕЖАНА БУЛАТОВИЋ, snezanabulatovic.69@gmail.com, 025729990, 0693039390, 025722139

Марица Мецек, ПУ „Бамби”, Кула; Гордана Поповић, ПУ „Бамби”, Кула

Марица Мецек, ПУ „Бамби”, Кула; Гордана Поповић, ПУ „Бамби”, Кула

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Индивидуализација васпитно-образовног процеса применом методе интегрисаног учења полазећи од холистичког приступа детету

Уочавање значаја и развијање вештина за: - примену холистичког приступа детету - познавање карактеристика учења деце предшколског узраста - развијање унутрашње мотивације за учење - посматрање и праћење дечјег развоја и напредовања - индивидуализацију васпитно-образовног процеса - разликовање индивидуализације од индивидуалног облика рада - примену различитих метода и облика рада - креирање богате васпитне средине каја иде у сусрет различитим потребама и интересовањима деце - разликовање корелације садржаја и методе интегрисаног учења - примену методе интегрисаног учења - развијање мањих пројеката на нивоу васпитних група или вртића

Васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

1. дан Уводна радионица Како учимо Индивидуализација Методе подучавања 2. дан Васпитна средина Метода интегрисаног учења Развијање малих пројеката на нивоу групе, вртића Стандарди квалитета Евалуација семинара 3. дан Супервизија

30

дана: 3
бодова: 22

3.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Земун Марица Мецек, Гордана Поповић 26 3
2 Смедеревска Паланка, ПУ ''Чика Јова Знај'', Трг хероја 21 Марица Мецек, Гордана Поповић 30 3.97
3 Србобран, ПУ''Радост'', Јована Поповића 9 Марица Мецек, Гордана Поповић 23 3.93
4 Ћуприја, ПУ''Дечја радост'', Брегалничка бб Марица Мецек, Гордана Поповић 28 3.98
5 ПУ''Чика Јова Змај'' Трг хероја 21 Смедеревска Паланка Марица Мецек, Гордана Поповић 30 3.95
6 ПУ ''Петар Пан'', 13 јул бр.8, Ловћенац Марица Мецек, Гордана Поповић 30 3.85
7 РЦ- Чачак , Цара Душана бб, чачак Марица Мецек, Гордана Поповић 25 3.97
8 ПУ''Dreamlend''', Карађорђева бр.14 Нови Сад Марица Мецек, Гордана Поповић 27 3.99
9 Регионални центар Ужице Марица Мецек, Гордана Поповић 26 3.91
10 ПУ''Милица Ножица'', вртић ''Видра'', Сувоборска бб Ваљево Марица Мецек, Гордана Поповић 30 3.95
11 ПУ''Бамби'', Бориса Кидрича 10, Опово Марица Мецек, Гордана Поповић 20 3.9
12 ПУ''Звездара'', Чингријина 1а, Београд Марица Мецек, Гордана Поповић 30 3.89
13 Пу ''Бамби'', Дунавска 8 , Бачка Топола Марица Мецек, Гордана Поповић 30 3.93
14 ПУ Зрењанин, вртић ''Бамби'', Булевара Вељка Влаховића бб, Зрењанин Марица Мецек, Гордана Поповић 25 3.97
15 ПУ Зрењанин, вртић ''Бамби'', Булевара Вељка Влаховића бб, Зрењанин Марица Мецек, Гордана Поповић 29 3.99
16 ПУ Зрењанин, вртић ''Бамби'', Булевара Вељка Влаховића бб, Зрењанин Марица Мецек, Гордана Поповић 29 3.99

Укупно учесника: 438 | Просечна оцена: 3.89