Основе рада на заштити од насиља, злостављања и занемаривања

Каталошки број програма: 55  

Не

Заједница која учи Сазнање, Народних хероја 47/3 , Београд, seminari@zajednicaucenja.edu.rs, 021753024, , 021753024

Славица Јурић, administrator@zajednicaucenja.edu.rs, 021753024, 0659753024, 021753024

Биљана Радовић, дипломирани психолог, Гимназија 20. октобар, Бачка Паланка

Биљана Радовић, дипломирани психолог, Гимназија 20. октобар, Бачка Паланка; Ђорђе Арсенин, дипломирани социолог, Гимназија 20. Октобар, Техничка школа 9. мај

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање знања о обавезама установе и одговорностима појединаца у односу на појаву насиља, злостављања и занемаривања и развијање вештина превенције насиља и реаговања на ситуације насиља.

- Стицање знања о прописима који регулишу појаву насиља, злостављања и занемаривања; - развијање вештина препознавања различитих облика насиља, злостављања и занемаривања и поступања када се идентификују; - разумевање значаја заједничких вредности, правила и доследности унутар установе у превенцији насиља; - изградња тимског приступа проблематици насиља унутар установе и повезивање појединачних одговорности са заједничким интересом.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Увод Законски оквир и процедуре у заштити од насиља, злостављања и занемаривања Анатомија насиља – кратко предавање са дискусијом Пауза Изградња културе ненасиља Пауза Поступање у ситуацијама насиља Пауза Рад тима за заштиту и сарадња унутар установе Завршница

30

дана: 1
бодова: 8

За групу до 30 учесника 25.000,00 РСД (нето) и путни трошкови (у цену је укључено: хонорари, радни материјал, уверења, манипулативни трошкови)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Вожд Карађорђе" Алексинац Биљана Радовић, Ђорђе Арсенин 27 3.93
2 ОШ "Вожд Карађорђе" Алексинац Биљана Радовић, Ђорђе Арсенин 27 3.96
3 ОШ "Доситеј Обрадовић" Нови Сад Биљана Радовић, Ђорђе Арсенин 27 3.99

Укупно учесника: 81 | Просечна оцена: 3.96