ИКТ као подршка саморегулисаном учењу

Каталошки број програма: 445  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Горица Станојевић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Јелена Радовановић, дипломиран физичар-информатичар, мастер физичар, ОШ Слободан Секулић, Ужице; Владан Младеновић, дипломирани физичар, Гимназија Алексинац, ОШ Иван Вушовић Ражањ

Јелена Радовановић, дипломиран физичар-информатичар, мастер физичар, ОШ Слободан Секулић, Ужице; Владан Младеновић, дипломирани физичар, Гимназија Алексинац, ОШ Иван Вушовић Ражањ

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Стицање знања о основним принципима саморегулисаног учења и оспособљавање полазника за употребу различитих ИКТ алата намењених праћењу, вредновању и оцењивању ученика уз усвајање идеје да је основна сврха оцењивања пружање подршке учењу.

Стицање знања о савременом конструктивистичком погледу на природу учења у наставном процесу са посебним освртом на значење и сврху процеса саморегулисаног учења. Подстицање дубљег разумевања поступка оцењивања и усвајање знања о врстама оцењивања са нагласком на значај улоге формативног оцењивања у подстицању саморегулисаног учења. Упознавање полазника са законским одредбама које се односе на оцењивање. Упознавање полазника са различитим ИКТ алатима који подржавају ефикасније праћење, вредновање и оцењивање ученика. Практична обука полазника за креирање тестова и упитника различите врсте и намене помоћу: • Онлајн алата Сократив, • Гугл-упитника, • H5P алата и • Класичних респондера - „кликера„ (Clickers Student Response System).

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Саморегулисано учење Оцењивање као подршка процесу учења Радионица: Сократив Радионица: Гугл-упитници Радионица: H5P Радионица: Кликери (Clickers Student Response System) Радионица: Примена ИКТ алата у функцији подстицања саморегулисаног учења Евалуација обуке и договор о даљој сарадњи

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Техничка школа, Мића Матовића бр. 2, Ивањица Јелена Радовановић, Владан Младеновић 30 3.97
2 ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић" , Марулићева 8, Београд Јелена Радовановић, Владан Младеновић 27 3.96
3 ОШ "Саво Јовановић Сирогојно" , Сирогојно Јелена Радовановић, Владан Младеновић 21 3.97
4 Алексиначка гимназија, Тихомира Ђорђевића бб, Алексинац Јелена Радовановић, Владан Младеновић 30 3.99
5 ОШ „Емилија Остојић“ Ул. Књаза Милоша 26, Пожега Јелена Радовановић, Владан Младеновић 30 3.97

Укупно учесника: 138 | Просечна оцена: 3.97