Примена елемената Монтесори педагогије у предшколском и раном школском узрасту

Каталошки број програма: 551  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Бојана Микарић, дипломирани професор енглеског језика , ПУ Врабац, Крагујевац; Сузана Милановић, специјалиста за драмско васпитање, ПУ Ђурђевдан; Виолета Раичевић, мастер васпитач, ПУ Врабац; Маја Марковић, дипломирани педагог, ПУ Врабац и Прва крагујевачка гимназија

Бојана Микарић, дипломирани професор енглеског језика , ПУ Врабац, Крагујевац; Сузана Милановић, специјалиста за драмско васпитање, ПУ Ђурђевдан; Виолета Раичевић, мастер васпитач, ПУ Врабац; Маја Марковић, дипломирани педагог, ПУ Врабац и Прва крагујевачка гимназија

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Имплементација основних елемената Монтесори педагогије у свакодневну васпитно образовну праксу, унапређивање наставничких компетенција за примену алтернативних, нестандардних метода рада са децом

Креирање квалитетније средине за учење и употреба ефикаснијих начина реализације васпитно образовног рада; Подизање нивоа методичких знања наставника и васпитача релевантних за циљеве и исходе предмета/области, обогаћивањем метода, техника и принципа рада . Коришћење специфичних дидидактичких Монтесори материјала, подстицање наставника за отворен приступ у раду и мотивисање на коришћење алтернативних метода ван оквира устаљене праксе .

наставник разредне наставе
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. дан Увод Тајне круга Монтесори вртићи некада и сада Изазови пројектног планирања и алтернативе у организација васпитно-образовног рада Израда групних пројекта Презентација групних пројекта Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника (48.000,00 бруто)-хонорар реализатора, путни трошак, трошкови материјала. За мање групе, цена по учеснику је пропорционална цени за групу од 30 (48.000,00 бруто).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа, Радоја Домановића 4 Бојана Микарић, Сузана Милановић 28 3.82
2 TУШ "Тоза Драговић", Саве Ковачевића 25, Крагујевац Бојана Микарић, Сузана Милановић, Маја Марковић 23 3.97
3 OШ "Милутин и Драгиња Тодоровић", Саве Немањића 2, Крагујевац Бојана Микарић, Сузана Милановић, Маја Марковић 30 3.99
4 ОШ "Карађорђе", Карађорђева, Рача Бојана Микарић, Сузана Милановић, Маја Марковић 30 3.88
5 OШ "Милутин и Драгиња Тодоровић", Саве Немањића 2, Крагујевац Бојана Микарић, Сузана Милановић, Маја Марковић 29 3.97
6 ОШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, Крагујевац Бојана Микарић, Сузана Милановић, Маја Марковић 30 3.99
7 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда 6, Лесковац Бојана Микарић, Сузана Милановић, Виолета Раичевић, Маја Марковић 27 3.92
8 Дечији вртић "Црвенкапа", Светозара Марковића 116, Крагујевац Бојана Микарић, Сузана Милановић, Маја Марковић 30 3.92
9 Дечији вртић "Цврчак", Булевар Немањића бб, Ниш Бојана Микарић, Сузана Милановић, Маја Марковић 30 4
10 Дечији вртић "Цврчак", Булевар Немањића бб, Ниш Бојана Микарић, Сузана Милановић, Маја Марковић 30 3.94
11 Дечији вртић "Цврчак", Булевар Немањића бб, Ниш Бојана Микарић, Сузана Милановић, Маја Марковић 30 4
12 Дечији вртић "Цврчак", Булевар Немањића бб, Ниш Бојана Микарић, Сузана Милановић, Маја Марковић 30 4
13 Дечији вртић "Палчић", Наде Томић 1, Ниш Бојана Микарић, Сузана Милановић, Маја Марковић 30 3.95
14 Дечији вртић "Палчић", Наде Томић 1, Ниш Бојана Микарић, Сузана Милановић, Маја Марковић 30 3.99
15 Дечији вртић "Палчић", Наде Томић 1, Ниш Бојана Микарић, Сузана Милановић, Маја Марковић 29 4
16 Дечији вртић "Палчић", Наде Томић 1, Ниш Бојана Микарић, Сузана Милановић, Маја Марковић 25 3.93

Укупно учесника: 461 | Просечна оцена: 3.95