Лутка и луткарство као инструмент у настави и раду са децом

Каталошки број програма: 479  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Драган Коларевић, професор разредне наставе, Основна школа Свети Сава; Славица Атанацковић, професор разредне наставе, ОШ Драгиша Луковић Шпанац

Драган Коларевић, професор разредне наставе, Основна школа Свети Сава; Славица Атанацковић, професор разредне наставе, ОШ Драгиша Луковић Шпанац; Славица Весовић Васовић, професор немачког језика и књижевности, ОШ Драгиша Луковић-Шпанац; Весна Томовић, васпитач предшколске установе, ПУ Нада Наумовић; Сузана Милановић, струковни васпитач, ПУ Ђурђевдан

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Усвајање луткарских знања, умећа и вештина од стрaне полазника ради унaпређења рада, примена метода које почивају на принципима активног учења и повећање квaлитета, зaнимљивости, ефикасности наставе и афирмација луткарства у систему.

Развијање основних луткарских појмова код полазника. Упознавање са развојем луткарства и основним типовима лутке. Мотивисати и пружити полaзницима што више луткарског знања. Подстаћи учеснике на планирање примене луткарства у настави. Оспособити учеснике да лутка постане наставно средство- инструмент. Појаснити основне кораке у истраживању и експериментисању и указати на неисцрпне могућности у луткарском раду. Стицање конкретних луткарских знања за израду и начине примене лутке у свим активностима са децом. Примена лутке у васпитно-образовним задацима и актуелним ситуацијама. Могућност да луткарски рад постане средиште за психолошко проучавање реакција у животним ситуацијма. Кроз луткарски рад развијати машту и креативност.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. дан Упознавање и план рада Појам лутке Развој луткарства – теоријски осврт Типови лутке Луткарски сценарио Луткарски параван, сценографија, звучни и светлосни ефекти Израда лутака Извођење представа Зашто лутка? Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника (48.000,00 бруто)-хонорар реализатора, путни трошак, трошкови материјала. За мање групе, цена по учеснику је пропорционална цени за групу од 30 (48.000,00 бруто)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OШ "Свети Сава", Букурешка бб, Крагујевац Драган Коларевић, Славица Атанацковић, Весна Томовић 29 3.98
2 Економска школа, Радоја Домановића 4 Драган Коларевић, Славица Атанацковић, Весна Томовић 27 3.91
3 OШ "Милутин и Драгиња Тодоровић", Саве Немањића 2 Драган Коларевић, Славица Атанацковић, Весна Томовић 30 4
4 OШ "Милутин и Драгиња Тодоровић", Саве Немањића 2, Крагујевац Драган Коларевић, Славица Атанацковић, Весна Томовић 30 3.93
5 OШ "Карађорђе", Карађорђева бб, Рача Драган Коларевић, Весна Томовић, Сузана Милановић 30 3.89
6 Вртић "Цицибан", Кнеза Милоша 21а, Крагујевац Драган Коларевић, Славица Атанацковић 30 3.98
7 OШ "Милутин и Драгиња Тодоровић", Саве Немањића 2, Крагујевац Драган Коларевић, Славица Атанацковић, Весна Томовић, Сузана Милановић 21 3.98
8 ОШ "Драгиша Луковић Шпанац", 9. маја 110б, Крагујевац Драган Коларевић, Славица Атанацковић, Славица Весовић Васовић, Весна Томовић 15 3.95
9 ОШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, Крагујевац Драган Коларевић, Славица Атанацковић 21 3.98

Укупно учесника: 233 | Просечна оцена: 3.96