Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици

Каталошки број програма: 349  

Не

Основна школа 20. октобар, Нови Београд. Омладинских бригада 138, dvadesetioktobar@gmail.com, 0116164500, , 0116164500

Јован Ћуковић, mil.babic50@gmail.com, 0116156059, 063277401, 0116164500

Милош Арсеновић, доктор математичких наука, Природно-математички факултет; Јован Ћуковић, професор, Основна школа ''20.октобар'', Нови Београд; Миланко Бабић, професор, пензионер

Милош Арсеновић, доктор математичких наука, Природно-математички факултет; Јован Ћуковић, професор, Основна школа ''20.октобар'', Нови Београд; Миланко Бабић, професор, пензионер; Радмила Божић, професор, ОШ "Уједињене нације"

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање компетенција наставника у области стратегија и метода учења; Ширење репертоара наставничких техника за подстицање мотивације за решавање сложених задатака код већег броја ученика..

Развијање позитивне слике код ученика, јачање сигурности и компетенција, што доводи до повећања мотивације за учење математике код ученика; Оспособљавање наставника за квалитетнију и успешнију реализацију наставног програма; Обучавање наставника да путем интеракције развијају мотивацију свих ученика за учење математике; Обучавање наставника да прати и вреднује постигнућа сваког ученика и даје му информацију о напредовању.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа

1. дан Наставник и мотивација (90 +15) Различити начини решавања задатака (90+15) Решавање задатака методом дужи и правоугаоника (90+15) Апсолутна вредност у основној школи. Магични квадрати (90+15) Анализа рада на семинару

30

дана: 1
бодова: 8

2.400,00 динара по полазнику