Примена модела активности у природи у савременој настави физичког и здравственог васпитања

Каталошки број програма: 1008  

Не

Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу, ул Чарнојевића 10а, Ниш, info@fsfv.ni.ac.rs, 0691166332, 0658910030, 018242482

проф др Звездан Савић, zvezdansavic@yahoo.com, 018511940, 0691166332, 018242482

Звездан Савић, доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу; Никола Стојановић, доктор наука, физичко васпитање и спорт, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу; Небојша Стојановић, Медицинска школа Др Миленко Хаџић, Ниш

Звездан Савић, доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу; Никола Стојановић, доктор наука, физичко васпитање и спорт, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу; Небојша Стојановић, Медицинска школа Др Миленко Хаџић, Ниш; Ратко Станковић, доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу; Саша Бубањ, доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу

физичко васпитање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника за примену разноврсних модела активности у природи у настави физичког и здравственог васпитања, прилагођених савременим условима рада, новим законским оквирима и измењеним наставним плановима и програмима

Упознавање наставника са законским оквиром примене разноврсних активности у природи у настави физичког и здравственог васпитања; Указивање наставницима на специфичности организације и примене активности у природи у настави физичког и здравственог васпитања; Упознавање наставника са могућим моделима активности у природи, безбедоносним ризицима и кодексом понашања; Упознавање наставника са вештинама, пратећом опремом и орјентационим кретањем у природи

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи

1. дан Примена активности у природи у настави физичког васпитања у светлу савремене законске регулативе Организација различитих облика боравка и активности у природи Пауза Вештине, оријентација, опасности и кодекси понашања у природи Пауза Модели вишедневног боравка у природи Писмена провера стечених знања и евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Хотел "Лепенски вир", Доњи Милановац Никола Стојановић, Небојша Стојановић 30 3.87
2 Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу, ул. Чарнојевића 10а Звездан Савић, Никола Стојановић, Небојша Стојановић 19 3.94
3 Установа за одмор и рекреацију деце у Липовцу, Алексинац Никола Стојановић, Небојша Стојановић 23 3.93
4 Технолошка школа, Драгољуба Јовановића 2, Параћин Звездан Савић, Никола Стојановић, Небојша Стојановић 20 3.98

Укупно учесника: 92 | Просечна оцена: 3.93