Ка ефикаснијем учењу – примена елемената школског Монтесори програма у разредној настави

Каталошки број програма: 460  

Не

Српска Монтесори асоцијација, Баба Вишњина 16, montesoriasocijacija@gmail.com, 0613009504, ,

Ирена Митровић, montesoriasocijacija@gmail.com, 0112450158, 0638416062,

Ирена Митровић, мр, Српска Монтесори асоцијација

Ирена Митровић, мр, Српска Монтесори асоцијација; Божана Генадиев, дипл. професор разредне наставе, ОШ Илија Гарашанин

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање учесника за примену изабраних Монтесори активности у разредној настави са циљем подстицања разумевања градива и активног учења и подстицања толеранције и превенције насиља код ученика.

Упознавање учесника са Монтесори педагогијом уопште и за школски узраст; Приказ основних начела васпитног рада по Монтесори педагогији у основној школи; Представљање избраних активности и дидактичког Монтесори материјала за српски језик, математику, природу и друштво путем директне презентације и објашњења циљева, очекиваног начина коришћења и ефеката; Израда појединих Монтесори дидактичких материјала и пружање упутстава и савета за самосталну израду и коришћење; Оспособљавање полазника за организовање групних истраживачких активности на начин који подстиче код ученика развој сарадње, помагање и размену мишљења, уз побољшавање односа према себи, околини и односа између ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање одраслих
васпитач у предшколској установи
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Приказ Монтесори педагогије Основе Монтесори школског програма Монтесори школске активности и материјали у области српског језика Монтесори школске активности и материјали у области геометрије 2. дан Монтесори школске активности и материјали у области аритметике Монтесори школске активности и материјали у области света око нас/природе и друштва - географија Монтесори школске активности и материјали у области света око нас/природе и друштва -биологија Монтесори школске активности и материјали у области света око нас/природе и друштва - историја Досадашња искуства и савети за примену презентованих Монтесори активности и материјала у пракси

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 3.500,00 динара. У цену су урачунати хонорари ауторима/реализаторима обуке, штампани материјал и средства за израду дидактичких материјала. Цена не садржи путне трошкове, смештај и исхрану реализатора. Цена за групу: уколико установа организује групу од 30 учесника, цена по учеснику је 2.500,00 динара. Обавезе установе - организатора су: плаћање путних трошкова и смештаја за реализаторе семинара, освежење и ручак за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ Монтесори звоно, Београд Ирена Митровић, Божана Генадиев 15 3.96
2 ОШ „Петефи Шандор” Нови Сад Ирена Митровић, Божана Генадиев 25 3.55
3 ПУ Монтесори звоно, Београд Ирена Митровић 10 3.97

Укупно учесника: 50 | Просечна оцена: 3.83