„Дидактичке игрице за децу паметнице”

Каталошки број програма: 620  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Сузана Мијушковић, професор разредне наставе, Основна школа Николај Велимировић; Љиљана Рељић, васпитач, ПУ Наше дете

Сузана Мијушковић, професор разредне наставе, Основна школа Николај Велимировић; Љиљана Рељић, васпитач, ПУ Наше дете

општа питања наставе

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање знања о унапређењу квалитета дечјег учења и развоја путем ручно израђених дидактичких материјала . Упознавање са карактеристикама ручно израђених дидактичких материјала и уочавање могућности њихове самосталне израде и употребе.

Усвајање знања о дечијем развоју и напредовању применом дидактичких игара уз употребу ручно израђених дидактичких материјала : развоја фине моторике, практичних вештина, логичко-математичког мишљења, читања и писања , упознавања света око нас, развоја говора, развоја пажње и концентрације. Обука и развијање стваралачког потенцијала учесника активним учешћем на радионицама за израду и примену дидактичких материјала у васпитно-образовном раду. Стварање подстицајне средине за игру и учење едукацијом и оспособљавањем учесника за израду и примену дидактичких материјала рециклирањем амбалаже.

наставник разредне наставе
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. дан Дидактичке игре и дидактички материјали Компетенције у коришћењу дидактичких игара и дидактичких материјала Пауза Ручно израђени дидактички материјали у пракси – приказ игара са материјалима V радионицe – практичан рад Дидактичке игре и материјали за развој фине моторике и практичних вештина Пауза Дидактички материјали и дидактичке игре у настави почетног читања и писања Дидактички материјали за развој логичко-математичког мишљења Пауза Дидактички материјали за упознавање света око нас Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику износи 1.500,00 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 30 3.82
2 Основна школа „Љубиша Урошевић“ Рибаре Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 26 4
3 УПВО "Полетарац", Објекат "Центар" Рума Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 30 3.95
4 ПУ "Ђурђевдан" Крагујевац Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 30 3.99
5 ОШ "Јован Цвијић", Смедерево Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 26 4
6 Центар за стручно усавршавање Крушевац Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 27 4
7 Центар за стручно усавршавање Кикинда Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 14 3.99
8 ПУ "Милоје Милојевић" Рековац Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 19 4
9 ПУ "Дечија радост" Ириг Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 30 3.97
10 ОШ "Десанка Максимовић", Пожаревац Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 29 4
11 ОШ "Љубиша Урошевић" Рибари Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 26 3.99
12 ОШ "Десанка Максимовић", Пожаревац Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 30 4
13 ОШ "Десанка Максимовић", Пожаревац Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 22 4
14 o line - Центар за стручно усавршавање Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 14 3.99
15 Центар за стручно усавршавање Шабац - (on line) Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 16 4
16 Центар за стручно усавршавање Шабац - (on line) Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 5 4
17 Центар за стручно усавршавање Шабац - (on line) Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 29 3.98
18 Шабац - онлајн Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 24 4
19 Центар за стручно усавршавање Шабац - online Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 25 4
20 Центар за стручно усавршавање Шабац - online - ZOOM Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 17 4
21 Центар за стручно усавршавање Шабац - online - zoom Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 18 4
22 Центар за стручно усавршавање Крушевац Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 21 4
23 ПУ "Вукица Митровић", Лапово Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 18 4
24 Центар за стручно усавршавање Шабац - online - zoom Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 27 4
25 Центар за стручно усавршавање Шабац - Zoom on line Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 26 4
26 ПУ "Полетарац", Жагубица Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 30 4
27 Центар за стручно усавршавање Шабац Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 18 3.99
28 Основна школа " Авдо Међедовић " Нови Пазар Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 17 4
29 ОШ "Вучић Величковић", Међуречје Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 20 4
30 ОШ "Јово Курсула", Краљево Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 24 4
31 Центар за стручно усавршавање Шабац - Zoom on line Љиљана Рељић 16 4
32 Центар за стручно усавршавање Шабац - онлајн Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 13 3.99
33 Центар за стручно усавршавање Шабац - Zoom on line Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 27 4
34 Центар за стручно усавршавање Шабац Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 20 4
35 ПУ "ПИОНИР" ЈАГОДИНА Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић 30 3.98

Укупно учесника: 794 | Просечна оцена: 3.99