Системски приступ у сарадњи са родитељима

Каталошки број програма: 775  

Не

Предшколска установа Милка Диманић , 12. Бригаде 34, Власотинце, sfilipovic47@yahoo.com, 016875425, 016872876, 016875425

Снежана Филиповић, sfilipovic47@yahoo.com, 016875425, 0638935788, 016875425

Зорица Станисављевић Петровић, доктор педагошких наука, Филозофски факултет, Ниш; Драгана Павловић, доктор техничких наука, Филозофски факултет Ниш

Зорица Станисављевић Петровић, доктор педагошких наука, Филозофски факултет, Ниш; Драгана Павловић, доктор техничких наука, Филозофски факултет Ниш; Живко Петровић, Дипломирани психолог, Центар за породични смештај и усвојење Ниш;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Развијање функционалне сарадње вртића са породичним системом; Иновирање и богаћење облика сарадње васпитача (педагога и медицинских сестара) и родитеља; Сарадња са родитељима путем средстава савремене информационе технологије

Јачање компетенција васпитача за примену системског приступа у сарадњи са родитељима; Подршка васпитачима у планирању, припремању и реализацији квалитетне сарадње са породицом; Разумевање породице као дела јединственог система одрастања деце; Упознавање са разноврсним облицима сарадње васпитача и родитеља; Иновирање постојећих облика срадње уз помоћ средстава савремених медијских технологија; Пружање подршке развоју капацитета за функционалнију сарадњу на релацији вртић - породица

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данУпознавањеПрезентација: Системски приступ у сарадњи са родитељимаПромене у друштву, породици и васпитању у контексту функционалностиПланирање функционалне сарадњеКарактеристике родитеља и васпитача као претпоставке функционалне сарадњеНови медији у функцији иновирања сарадњеПотешкоће у остваривању функционалне сарадње и страгије превазилажења

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата материјале потребне за рад.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ Чика Јова Змај, Војводе Степе бр. 15, Пирот Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.95
2 ПУ Чика Јова Змај, Војводе Степе бр. 15, Пирот Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 29 3.97
3 ПУ Сунце, Косовска 36-A, Куршумлија Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.98
4 ПУ Пчелица, Ниш Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.99
5 ПУ Пчелица, Ниш Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.99
6 ПУ Пчелица, Ниш Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.97
7 ПУ Пчелица, Ниш Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.99
8 Мишићева 1, Алексинац Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.98
9 Улица Ратка Павловића бб, Владичин Хан Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.97
10 Улица Радоја Крстића 90, Трстеник Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 28 3.96

Укупно учесника: 297 | Просечна оцена: 3.98