Психичко и социјално вршњачко насиље: препознавање, интервенција и превенција

Каталошки број програма: 74  

Не

Удружење Центар за психолошку едукацију, Јурија Гагарина 110/53, Нови Београд, nevenalovrincevic@gmail.com, 0603546396, ,

Невена Ловринчевић, nevenalovrincevic@gmail.com, 0116156554, 0603546396,

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Марина Надејин–Симић, дипломирани школски психолог-педагог, Четврта гимназија у Београду

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Марина Надејин–Симић, дипломирани школски психолог-педагог, Четврта гимназија у Београду; Светлана Дотлић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Драгана Иванчевић Бумбић, дипл. психолог, Трећа београдска гимназија

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређење знања и вештина запослених у васпитно-образовним установама за препознавање и разумевање појаве вршњачког социјалног и психичког насиља са крајњим циљем адекватне интервенције и превенирања ситуација насиља и креирања толерантног окружења

- Усвајање и унапређивање знања о појавним облицима вршњачког социјалног и психичког насиља, учесталости и факторима ризика у настанку и испољавању вршњачког социјалног и психичког насиља у васпитно-образовним установама - Сензибилизација васпитача, наставника и стручних сарадника за препознавање и процену социјалног и психичког вршњачког насиља - Упознавање са програмима превенције и усвајање вештина за рад на превенцији социјалног и психичког вршњачког насиља, - Унапређивање знања о примени Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање - Усвајање метода и техника за рад са децом и ученицима са циљем усвајања ненасилних облика комуникације

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске ликовне)

1. дан 1. Вршњачко насиље 2. Социјално и психичко вршњачко насиље у васпитно-образовним установама 3. Поступање у ситуацијама социјалног и психичког вршњачког насиља 4. Превенција социјалног и психичког вршњачког насиља

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Младеновац Марина Надејин-Симић, Светлана Дотлић 30 3.99
2 Пирот Марина Надејин-Симић, Драгана Иванчевић Бумбић 30 3.96
3 Пирот Невена Ловринчевић, Марина Надејин-Симић 29 3.98
4 Пирот Светлана Дотлић, Драгана Иванчевић Бумбић 28 3.95
5 Блаце Невена Ловринчевић, Марина Надејин-Симић 22 3.97
6 Добановци Невена Ловринчевић, Марина Надејин-Симић 20 3.96
7 Добановци Светлана Дотлић, Драгана Иванчевић Бумбић 20 3.95
8 Косовска Митровица Невена Ловринчевић, Марина Надејин-Симић 15 3.97
9 Нови Сад Невена Ловринчевић, Марина Надејин-Симић 30 3.95
10 Београд Невена Ловринчевић, Марина Надејин-Симић 30 3.97
11 Београд Невена Ловринчевић, Марина Надејин-Симић 16 3.88
12 Београд Светлана Дотлић, Драгана Иванчевић Бумбић 17 3.85
13 Београд Невена Ловринчевић, Марина Надејин-Симић 30 3.97
14 Београд Невена Ловринчевић, Марина Надејин-Симић 30 3.96
15 Топола Невена Ловринчевић, Марина Надејин-Симић 30 3.99
16 Топола Невена Ловринчевић, Марина Надејин-Симић 9 4
17 Дубље Невена Ловринчевић, Марина Надејин-Симић 24 3.95

Укупно учесника: 410 | Просечна оцена: 3.96