ФУНКЦИОНАЛНО ЗНАЊЕ – од сна до стварности

Каталошки број програма: 606  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Данка Тешић, професор разредне наставе, ОШ „Живан Маричић„ Жича; Светлана Веселић, Мастер учитељ, ОШ „Јован Стерија Поповић„;

Данка Тешић, професор разредне наставе, ОШ „Живан Маричић„ Жича; Светлана Веселић, Мастер учитељ, ОШ „Јован Стерија Поповић„

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање наставне праксе и подстицање мотивације за учење кроз интеграцију садржаја из различитих предмета и рад на развоју међупредметних компетенција

Упознавање наставника са начинима ефикасног планирања наставе која подразумева повезивање садржаја различитих предмета Унапређивање квалитета наставе и учења кроз обучавање наставника за креирање задатака који ангажују различите когнитивне функције и пружање подршке наставницима у развијању стратегија учења које ученике воде ка функционалним знањима. Развијање компетенција ученика као предуслов за целоживотно учење.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данЗашто функционално знање?Мултидисциплинарност игра или озбиљан рад?Мултидисциплинарни приступ у наставиМултидисциплинарност у праксиЕвалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Шабац, ОШ "Лаза К. Лазаревић" Данка Тешић, Светлана Веселић 28 3.61
2 ОШ "Вук Караџић", Крушевац Данка Тешић, Светлана Веселић 30 3.91
3 Лесковац, ОШ "Вожд Карађорђе" Данка Тешић, Светлана Веселић 27 3.86
4 Ниш, ОШ "Свети Сава" Данка Тешић, Светлана Веселић 30 3.95
5 Прокупље, ОШ "Ратко Павловић Ћићко" Данка Тешић, Светлана Веселић 30 3.84
6 Лебане, ОШ "Радован Ковачевић - Максим" Данка Тешић, Светлана Веселић 19 3.99
7 Велико Градиште, ОШ "Иво Лола Рибар" Данка Тешић, Светлана Веселић 30 3.89
8 ОШ "Миле Дубљевић" Лајковац Данка Тешић, Светлана Веселић 30 3.73
9 ОШ "Коста Стаменковић" Српски Милетић Данка Тешић, Светлана Веселић 23 3.91
10 Апатин, ОШ "Жарко Зрењанин" Данка Тешић, Светлана Веселић 27 3.87
11 ОШ "Јово Курсула", Краљево Данка Тешић, Светлана Веселић 17 4

Укупно учесника: 291 | Просечна оцена: 3.87