Откривање региона кроз амбијентлну наставу

Каталошки број програма: 524  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Горица Станојевић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Маријана Неговановић Обрадовић, Дипломирани филолог, мастер, ОШ„Сава Керковић„ Љиг; Маја Алексић Чучак, Дипломирани психолог, Основна школа „Сава Керковић„ Љиг;

Маријана Неговановић Обрадовић, Дипломирани филолог, мастер, ОШ„Сава Керковић„ Љиг; Маја Алексић Чучак, Дипломирани психолог, Основна школа „Сава Керковић„ Љиг; Драган Ђорђевић, Професор географије, дипломирани географ, ОШ „Сава Керковић„ Љиг; Драгана Золотић, Дипломирани психолог, ОШ „Сава Керковић„ Љиг;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање компетенција наставника за мапирање и коришћење ресурса локалне средине у циљу планирања и реализације наставних и ваннаставних активности у амбијенталним учионицама

Разумевање појма амбијенталних учионица у циљу подстицања активних облика учења; Оснаживање наставника за сарадњу са партнерима из локалне средине; Развијање компетенција наставника за интердисциплинарно тематско повезивање кроз тимски рад; Мотивисање наставника за креирање наставних и ваннаставних активности утемељених на специфичностима локалне средине.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводно предавањеПојам амбијенталне учионицеПриказ примера добре праксе реализовања амбијенталне наставеУочавање могућности коришћења ресурса средине и механизми сарадње са партнерима у локалној зједнициИзрада сценарија за извођење интердисциплинарних наставних и ваннаставних активности Излет, ескурзија, настава у природи – један од путева до амбијенталне наставеУпутства учесницима за активности након семинара и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2000,00 динара по учеснику (аутороски хонорари, услуге Регионалног центра)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Каона, ОШ "Вук Караџић" Маријана Неговановић Обрадовић, Маја Алексић Чучак, Драган Ђорђевић 28 3.79
2 Горњи Милановац, Гимназија "Таковски устанак" Маријана Неговановић Обрадовић, Маја Алексић Чучак, Драган Ђорђевић 25 3.68
3 Техничка школа, Мића Матовића бр. 2, Ивањица Маријана Неговановић Обрадовић, Маја Алексић Чучак, Драган Ђорђевић 28 3.79
4 ОШ "Десанка Максимовић" Косовска Каменица Маријана Неговановић Обрадовић, Маја Алексић Чучак 30 3.89
5 Специјална школа "Драган Ковачевић", Шафарикова 8, Београд Маријана Неговановић Обрадовић, Маја Алексић Чучак 30 3.97
6 ОШ "Кирило Савић", ул. Кирила Савића бб, Ивањица Маријана Неговановић Обрадовић, Маја Алексић Чучак 28 3.91
7 ОШ "Сава Керковић", ул. Светог Саве 22а, Љиг Маријана Неговановић Обрадовић, Маја Алексић Чучак, Драгана Золотић 26 3.97
8 Средња школа „Хиљаду триста каплара“, ул. Војводе Мишића 26, Љиг Маријана Неговановић Обрадовић, Маја Алексић Чучак 20 3.97

Укупно учесника: 215 | Просечна оцена: 3.87