Развијање самопоуздања као подстицаја квалитетних интерперсоналних односа код деце/ученика у предшколској установи и основној школи

Каталошки број програма: 75  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, ,

Дејан Карановић, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, 0648579262,

Мирсада Џаферовић, доктор наука, Висока школа за образовање васпитача у Кикинди;

Мирсада Џаферовић, доктор наука, Висока школа за образовање васпитача у Кикинди; Мирјана Беара, доктор психолошких наука, Државни универзитет у Новом Пазару; Биљана Стојановић, доктор наука, Факултет педагошких наука Универзитета, Крагујевац, Невена Малешевић, професор разредне наставе, ОШ "Соња Маринковић" у Новом Саду; Бојана Пећо Финџановић, мастер психолог, Град Нови Сад, Служба извршних органа; Загорка Марков, доктор дефектолошких наука, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Едукација наставног и васпитачког кадра у ОШ и предшколској установи о значају самопоуздања и његовом утицају на комуникацију, интерперсоналне односе и свеукупни развој здраве и целовите личности.

Стицање знања и развијање свести о поступцима и утицају на афирмацију самопоуздања (унутрашњег и спољашњег), и то о :- појму, значају, врстама, нивоима,техникама и начинима подстицања и испољавања, -значају комуникацијских вештина за развој самопоуздања; ЈА поруке (проста и сложена) ТИ поруке (оправдане и неоправдане), похвале,критике и комплимента, -значају емоционалне контроле, -драми, уметности и игри у функцији развијања самоувереног захтева код деце, -утицају васпитног стила одраслих на развој самопоуздања код деце, - значају сарадња родитеља и васпитача/наставника у циљу утицаја на формирање самопоуздања код детета -формрању личног и колективног идентитета, -обогаћивању постојећих знања о компетенцијама и улогама

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. УПОЗНАВАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ2. ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ САМОПОУЗДАЊА ЗА РАЗВОЈ ЦЕЛОВИТЕ ЛИЧНОСТИПауза3. ДОБРА КОМУНИКАЦИЈА И САМОПРЕДСТАВЉАЊЕ КАО УСЛОВИ РАЗВИЈЕНОГ УНУТРАШЊЕГ САМОПОУЗДАЊА КОД ДЕЦЕ/УЧЕНПауза за ручак4.КАКО ПОБОЉШАТИ СПОЉАШЊЕ САМОПОУЗДАЊЕ ДЕТЕТАПауза 5.УЛОГА ОДРАСЛИХ (родитеља и васпитача/наставника) У ФОРМИРАЊУ ПОЗИТИВНЕ СЛИКЕ О СЕБИ И РАЗВОЈУ Пауза6. РАДИОНИЧАРСКИ РАД У ФУНКЦИЈИ ПОДСТИЦАЊА САМОПОУЗДАЊА7. ЕВАЛУАЦИЈА

30

дана: 1
бодова: 8

ЈЕДНОДНЕВНИ Цена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника 1.300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника 1.700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника 2.200,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата,административни трошкови.У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора,уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, колико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реал

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Наша радост", Михајла Пупина 2, Лапово Мирсада Џаферовић, Биљана Стојановић 30 4
2 ОШ "Душан Радовић", Занатлијска 55, Пирот Мирсада Џаферовић, Биљана Стојановић 30 3.97
3 ОШ "Петар Кочић", Народног фронта 80, Темерин Мирсада Џаферовић, Бојана Пећо 30 3.96
4 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Невена Малешевић, Бојана Пећо Финџановић 6 4
5 ПУ "Бамби" Зуце, Београд Мирсада Џаферовић, Бојана Пећо Финџановић 29 3.96
6 ОШ "Доситеј Обрадовић", Филипа Филиповића 3, Нови Сад Мирсада Џаферовић, Бојана Пећо Финџановић 30 3.98
7 ОШ "Наталија Нана Недељковић", Октобарских жртава 146, Крагујевац Мирсада Џаферовић, Бојана Пећо Финџановић 24 3.98
8 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Мирсада Џаферовић, Бојана Пећо Финџановић 20 3.98
9 ПУ "Магична бајка", Београд Мирсада Џаферовић, Бојана Пећо Финџановић 27 3.97
10 ОШ "Жарко Зрењанин Уча", Надаљ Мирсада Џаферовић, Бојана Пећо Финџановић 23 3.87
11 ОШ "Светозар Милетић", Врбас Мирсада Џаферовић, Бојана Пећо Финџановић 30 3.95
12 ОШ "Јован Јовановић Змај", Србобран Невена Малешевић, Бојана Пећо Финџановић 30 3.84
13 ОШ "Вук Караџић", Србобран Невена Малешевић, Бојана Пећо Финџановић 26 3.95
14 ОШ "Петар Петровић Његош", Врбас Мирсада Џаферовић, Бојана Пећо Финџановић 30 3.88
15 ШОСО "Антун Скала", Стара Пазова Мирсада Џаферовић, Бојана Пећо Финџановић 16 3.96
16 ШОСО "Антун Скала", Стара Пазова Мирсада Џаферовић, Бојана Пећо Финџановић 14 3.92
17 ПУ "Радост" Србобран Невена Малешевић, Бојана Пећо Финџановић 19 3.94
18 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Мирсада Џаферовић, Бојана Пећо Финџановић 15 3.93

Укупно учесника: 429 | Просечна оцена: 3.95