Пројектно оријентисана настава

Каталошки број програма: 562  

Не

Институт за модерно образовање, Масарикова 5, office@institut.edu.rs, 0114011260, ,

Валентин Кулето, office@institut.edu.rs, 0114011260, 11111111,

Радоје Кошанин, дипломирани математичар, ОШ ,,Вожд Карађорђе„ Ниш

Радоје Кошанин, дипломирани математичар, ОШ ,,Вожд Карађорђе„ Ниш; Иван Анић, доцент, Природно математички факултет, Нови Сад, ИТС – Висока школа струковних студија за ИТ, Београд; Александра Прокопијевић, професор српског језика и књижевности, Средња школа за информационе технологије, Београд

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање наставничких компетенција за организацију наставе која води развоју функционалних знања ученика.

Оспособљавање наставника за организацију пројектно оријентисане наставе у циљу развоја функционалних знања и истраживачког духа ученика, као и потребе за примену школског знања у свакодневном животу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. данПедагошко психолошки аспекти учења кроз пројектно оријентисану наставуПаузаИскуства развијених школских система у организацији пројектно оријентисане наставеУвод у радионицу "Мој час пројектне наставе"Пауза за ручакРадионица "Мој час пројектне наставе"ПаузаПрезентација радионичарских радоваПовратна информација реализатора о презентованим радовимаЗаокруживање семинара

30

дана: 1
бодова: 8

3000 динара. У цену су укључени сви порези и доприноси, изнајмљивање простора и додатне опреме, путни трошкови и хонорари реализатора, материјали за учеснике, као и ручак и освежење за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Institut za moderno obrazovanje, Masarikova 5, Beograd Александра Прокопијевић, Иван Анић 21 3.93
2 Економско трговинска школа, 16. октобра бб, Смедерево Радоје Кошанин, Иван Анић 30 3.58
3 Средња школа за информационе технологије Александра Прокопијевић, Иван Анић 25 3.77
4 Панчина 1, Београд, ОШ "1300 каплара" Александра Прокопијевић, Иван Анић 24 3.95
5 Масарикова 5, Београд, Институт за модерно образовање Александра Прокопијевић, Иван Анић 22 3.96
6 Масарикова 5, Београд, Институт за модерно образованје Александра Прокопијевић, Иван Анић 30 3.43
7 Масарикова 5, Београд, Институт за модерно образованје Александра Прокопијевић, Иван Анић 30 3.57
8 Масарикова 5, Београд, Институт за модерно образованје Александра Прокопијевић, Иван Анић 17 3.84
9 Масарикова 5, Београд, Институт за модерно образовање Иван Анић 28 3.89
10 Масарикова 5, Београд, Институт за модерно образовање Иван Анић 19 3.85
11 Немањина 23, Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда Александра Прокопијевић, Иван Анић 11 3.81
12 Институт за модерно образовање Иван Анић 11 3.97
13 Масарикова 5, Београд, Институт за модерно образовање Александра Прокопијевић, Иван Анић 30 3.82
14 Масарикова 5, Београд, Институт за модерно образовање Александра Прокопијевић, Иван Анић 12 3.79
15 10.09.2021. Beograd Александра Прокопијевић, Иван Анић 21 3.73
16 Институт за модерно образовање Александра Прокопијевић, Иван Анић 24 3.97

Укупно учесника: 355 | Просечна оцена: 3.8