Квалитетна настава I – Социјални аспекти успешног поучавања и учења

Каталошки број програма: 472  

Не

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, Јагодина, cirk@pefja.kg.ac.rs, 035223805, ,

Владан Димитријевић, vladandimitrijevic@pefja.kg.ac.rs, 035223805, 062796046,

Јелена Теодоровић, доктор наука, Факултет педагошких наука; Ивана Ђерић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Миља Вујачић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања Бг.; Владета Милин, доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду;

Јелена Теодоровић, доктор наука, Факултет педагошких наука; Ивана Ђерић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Миља Вујачић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања Бг.; Владета Милин, доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљ програма је да побољша ученичко постигнуће кроз обучавање наставника да у пракси унапреде кључне, генеричке елементе квалитетне наставе који су засновани на налазима студија образовне ефективности код нас и у свету.

• Аргументовано презентовати наставницима теоретске поставке и чврсте емпиријске доказе о елементима успешне, квалитетне наставе. • Кроз интерактиван рад, рефлексију и активну примену у пракси обучити наставнике да усвоје и у своју праксу интегришу кључне факторе квалитетне наставе који утичу на ученичко постигнуће, и то, у овом модулу, следеће факторе: а) стварање позитивне климе у одељењу која погодује учењу и б) максимизовање ученичког активног учешћа у настави. • Оспособити наставнике да у будућности самостално преиспитују и унапређују своју праксу у оквиру горе наведених елементата квалитетне наставе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање динамичког модела образовне ефективностиПаузаПредстављање динамичког модела образовне ефективностиПаузаРазумевање чинилаца квалитетне наставеПаузаРазумевање чинилаца квалитетне наставе2. данЕфективно управљање временом на часуПаузаЕфективно управљање временом на часуПаузаОметање рада на часуПаузаОметање рада на часу3. данАнализа самосталног рада наставникаСредина подстицајна за учењеПаузаСредина подстицајна за учењеПаузаУчење као интеракцијаПаузаУчење као интеракција

30

дана: 3
бодова: 24

За тродневни семинар: 4,800 дин по полазнику плус путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Мионица Јелена Теодоровић, Ивана Ђерић, Миља Вујачић, Владета Милин 29 3.67

Укупно учесника: 29 | Просечна оцена: 3.67