Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету

Каталошки број програма: 596  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Луција Тасић, Професор разредне наставе, ОШ „Драгољуб Илић„ Драчић/Ваљево; Лидија Виденовић, Мастер професор разредне наставе, ОШ ,,Јелица Миловановић„; Маријана Тешић, мастер професор језика и књижевности, ОШ „Јелица Миловановић„, Сопот; Санела Крстић, мастер професор разредне наставе, ОШ „Сава Керковић„, Љиг;

Луција Тасић, Професор разредне наставе, ОШ „Драгољуб Илић„ Драчић/Ваљево; Лидија Виденовић, Мастер професор разредне наставе, ОШ ,,Јелица Миловановић„; Маријана Тешић, мастер професор језика и књижевности, ОШ „Јелица Миловановић„, Сопот; Санела Крстић, мастер професор разредне наставе, ОШ „Сава Керковић„, Љиг;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника за извођење амбијенталне наставе у циљу стицања функционалног знања. Практична примена стечених знања и коришћење расположивих ресурса локалне средине у циљу унапређивања квалитета наставе и ваннаставних активности.

- Усвајање и примена функционалног знања у одређеном амбијенту. - Развијање критичког става учесника и креативно решавање проблема и ситуација у настави кроз очигледна средства, амбијент. - Јачање компетенција наставника у дефинисању задатака новим врстама наставе и метода у функцији развоја мишљења ученика и постизања различитих нивоа знања, применом Блумове таксономије циљева. - Примена креативног решавања проблема у настави кроз практични приказ. - Учење садржаја који су у складу са амбијентом.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање учесника програма и програмаПредности и недостаци амбијенталног учења.Педагошке ситуације у амбијенталној наставиПримери праксеРадионица: Амбијентално учењеОбразовни туризам и амбијентално учење

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.100 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Маријана Тешић, Санела Крстић 30 3.93
2 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Маријана Тешић, Санела Крстић 30 4
3 ОШ "Милија Ракић", Церовац Маријана Тешић, Санела Крстић 30 3.92
4 ОШ "Стана Бачанин", Браће Матовића 17, Лешак Луција Тасић, Лидија Виденовић 30 3.98
5 ОШ "Благоје Радић", село Зупче, Зубин поток Луција Тасић, Лидија Виденовић 24 4
6 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд Маријана Тешић, Санела Крстић 27 3.91
7 ОШ "IV краљевачки батаљон", Олге Јовичић 1, Краљево Луција Тасић, Лидија Виденовић 26 3.91
8 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд Маријана Тешић, Санела Крстић 30 3.96
9 ОШ "Десанка Максимовић", Шесте личке дивизије 32, Пожаревац Луција Тасић, Лидија Виденовић 30 3.87
10 ОШ "Здравко Јовановић" Поћута Луција Тасић, Лидија Виденовић 24 3.86
11 ОШ "Краљ Милутин", Грачаница бб, Грачаница Луција Тасић, Лидија Виденовић 15 0
12 Обука се реализује онлајн Луција Тасић, Лидија Виденовић 28 3.93
13 Обука се реализује онлајн Луција Тасић, Лидија Виденовић 8 3.91
14 Обука се реализује онлајн Луција Тасић, Лидија Виденовић 30 3.8
15 OŠ "Stevan Filipović", Nikole Tesle 205, Radalj Луција Тасић, Лидија Виденовић 16 3.96
16 ОШ "Бранко Радичевић", 10.октобра бр.10, Велика Моштаница Маријана Тешић, Санела Крстић 29 3.97
17 ОШ "Грабовац", Грабовац 179, Грабовац Маријана Тешић, Санела Крстић 26 3.95

Укупно учесника: 433 | Просечна оцена: 3.7