Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Каталошки број програма: 629  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Сорак, мастер образовне политике, ОШ „Станислав Сремчевић„ Крагујевац;

Зорица Сорак, мастер образовне политике, ОШ „Станислав Сремчевић„ Крагујевац; Милован Павловић, Дипл. мастер учитељ,диполомирани педагог, ОШ "Свети Сава", Косовска Митровица; Владимир Средојевић, Професор српског језика и књижевности, ЦСУ Крагујевац;

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Повећање ефикасности рада школских тимова на унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе јачањем компетенција за комуникацију и сарадњу чланова школских тимова

- Учесници упознати са надлежностима школских тимова - Учесници препознају значај рада школских тимова на унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе - Учесници користе различите начине и алате за сарадњу и комуникацију у тимском раду - Учесници креирају потребну документацију за рад школских тимова путем дигиталних алата (протоколи, планови, записници, извештаји, анкете)

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1) Уводни део семинара2) Обавезни школски тимови и њиховe надлежности3) Како школски тимови могу да утичи на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе4) Комуникација и сарадња у школском тиму и између школских тимова5) Документација коју воде школски тимови6) Закључци и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 48.000,00 бруто)-хонорар реализатора, путни трошак, трошкови материјала. За мање групе, цена по учеснику је пропорционална цени за групу од 30 (48.000,00 бруто).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OШ "Вук Караџић" Милован Павловић, Владимир Средојевић 16 3.92
2 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Милован Павловић, Владимир Средојевић 18 3.84
3 OШ "Момчило Поповић Озрен", Глождачки венац 23а, Параћин Милован Павловић, Владимир Средојевић 25 3.94
4 Средња стручна школа, Косовска 8, Крагујевац Милован Павловић, Владимир Средојевић 16 3.88
5 НГО "Домовик", Сутјеска бб, Косовска Митровица Милован Павловић 16 3.98
6 OШ "Јован Цвијић", Сирча бб, Краљево Милован Павловић, Владимир Средојевић 24 3.97
7 OШ "Милисав Николић", Цара Лазара 1, Божевац Милован Павловић, Владимир Средојевић 23 4
8 OШ "Јелица Миловановић", Кнеза Милоша 12, Сопот Милован Павловић, Владимир Средојевић 28 4
9 OШ "Јанко Јовићевић", Гораждевац Милован Павловић, Владимир Средојевић 21 3.97
10 Музичка школа "Др Војислав Вучковић", Кондина 6, Београд Зорица Сорак, Владимир Средојевић 30 3.78
11 Музичка школа "Др Војислав Вучковић", Кондина 6, Београд Зорица Сорак, Владимир Средојевић 23 3.91
12 OШ "Јанко Јовићевић", Гораждевац Милован Павловић, Владимир Средојевић 19 3.98
13 OШ "Милан Ракић", Бабин Мост, Обилић Зорица Сорак, Милован Павловић 26 3.99
14 OШ "Вук Караџић", Кнеза Милоша 96, Ћуприја Зорица Сорак, Владимир Средојевић 30 3.97
15 ОШ "Милан Ракић", Бабин Мост, Обилић Зорица Сорак, Милован Павловић 24 3.95
16 Eкомномска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Зорица Сорак, Владимир Средојевић 30 3.88
17 ОШ "Свети Сава", Чика Јовина 1, Косовска Митровица Зорица Сорак, Милован Павловић 30 3.92
18 ОШ "Вук Караџић", Звечан Зорица Сорак, Милован Павловић 30 3.94
19 ОШ "Благоје Радић", Зупче, Зубин Поток Зорица Сорак, Милован Павловић 19 3.84
20 ОШ "Вук Караџић", Сочаница, Лепосавић Зорица Сорак, Милован Павловић 21 3.91
21 ОШ "Милоје Симовић", Драгобраћа бб, Крагујевац Зорица Сорак, Владимир Средојевић 18 3.99
22 OШ "Душан Радовић", Занатлијска бб, Пирот Зорица Сорак, Милован Павловић 30 3.94
23 OШ "8. октобар", Марка Орешковића 2, Власотинце Зорица Сорак, Милован Павловић 30 3.93
24 Прва крагујевачка гимназија, Даничићева 1, Крагујевац Зорица Сорак, Владимир Средојевић 20 3.91
25 Средња медицинска школа Суботица, Београдски пут 126, Суботица Зорица Сорак, Владимир Средојевић 30 3.93
26 Прва техничка школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Зорица Сорак, Владимир Средојевић 28 3.9
27 ОШ "Јулијана Ћатић", Страгари, Крагујевац Зорица Сорак, Владимир Средојевић 22 3.89
28 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Париске комуне бб, Ниш Зорица Сорак, Владимир Средојевић 8 3.99
29 OШ "1. мај", Влајковци бб, Брус Зорица Сорак, Владимир Средојевић 25 3.95
30 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак, Цара Душана бб, Чачак Зорица Сорак, Владимир Средојевић 22 3.93
31 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак, Цара Душана бб, Чачак Зорица Сорак, Владимир Средојевић 24 3.89
32 онлајн Зорица Сорак, Владимир Средојевић 19 3.96
33 ОШ "Миливоје Боровић", Мачкат Зорица Сорак, Владимир Средојевић 18 3.91
34 ОШ "Дуде Јовић", Кнеза Милоша 117, Жабари Зорица Сорак, Милован Павловић 30 3.94
35 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Париске комуне бб, Ниш Зорица Сорак, Владимир Средојевић 30 3.91
36 ОШ "Миливоје Боровић", Мачкат Зорица Сорак, Владимир Средојевић 17 3.89
37 ПУ "Наше дете", Зубин Поток Зорица Сорак, Милован Павловић 30 3.97
38 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Зорица Сорак, Владимир Средојевић 30 3.62
39 ОШ "Јован Цвијић", Зубин Поток Зорица Сорак, Милован Павловић 26 3.95
40 ОШ "Бановић Страхиња", Бањска, Звечан Зорица Сорак, Милован Павловић 22 3.97
41 OШ "Радомир Путник", Пут за колонију 12, Рипањ (Вождовац) Зорица Сорак, Владимир Средојевић 22 3.91
42 ОШ "Карађорђе", Карађорђева 102, Рача Зорица Сорак, Владимир Средојевић 30 3.9
43 ОШ "Дринка Павловић", Вука Караџића 54, Куршумлија Зорица Сорак, Владимир Средојевић 27 3.94
44 ОШ "Дринка Павловић", Вука Караџића 54, Куршумлија Зорица Сорак, Владимир Средојевић 21 3.93
45 OШ "Младост", Боре Станковића 60, Књажевац Зорица Сорак, Владимир Средојевић 29 3.91
46 ОШ "Вук Караџић", Излетничка 10, Краљево Зорица Сорак, Милован Павловић 30 3.95
47 ОШ "Бранко Радичевић", Џона Кенедија 17, Косовска Митровица Зорица Сорак, Милован Павловић 30 3.9
48 ОШ "Лепосавић", Војске Југославије бб, Лепосавић Зорица Сорак, Милован Павловић 29 3.93
49 Друга крагујевачка гимназија, Ђуре Пуцара Старог 2, Крагујевац Зорица Сорак, Владимир Средојевић 17 3.99
50 OШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, Крагујевац Зорица Сорак, Владимир Средојевић 29 3.99

Укупно учесника: 1212 | Просечна оцена: 3.93