Технике израде маске за обичајно обредне поворке – НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

Каталошки број програма: 279  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907, 026619906

Sanja Nedeljković, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026619906, 0606831905, 026619906

Драгана Живковић Скокић, професор руског језика и књижевности, ОШ „Радица Ранковић„ Лозовик; Вито Петровић, , ОШ „Радица Ранковић„ Лозовик;

Драгана Живковић Скокић, професор руског језика и књижевности, ОШ „Радица Ранковић„ Лозовик; Вито Петровић, , ОШ „Радица Ранковић„ Лозовик

изборни и факултативни предмети

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапредити компетенције наставника за подстицање ученика на непосредно упознавање материјалне и духовне традиције свог народа

Оснаживање професионалаца за истраживачки рад са ученицима уз укључивање шире заједнице за ревитализацију традиције. Указивање на значај и вредности духовне и материјалне баштине кроз реконструкцију обредних обичаја.

наставник разредне наставе

1. дан1. Добродошлица и упознавање, представљање циљева, тема и агенде2. Кратак осврт на значај обредних поворки у очувању духовне и материјалне културе народа3.Улично позориште -сценски наступ обредних поворки4.Креативна радионица - технике израде обредне маске5. Етно ритам обредних поворки6. Рефлексија, сумирање и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Укупна нето цена за групу je 30. 000,00 динара. У ову цену спада надокнада предавачима и радни материјал, коктел освежење (сок, кафа...).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ Ђорђе Јовановић Селевац Драгана Живковић Скокић, Вито Петровић 29 3.72

Укупно учесника: 29 | Просечна оцена: 3.72