Пројект метода и проблемска настава уз подршку информационо-комуникационе технологије

Каталошки број програма: 559  

Не

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Булевар ослобођења 37, 21000 Нови Сад, cnti.kontakt@gmail.com, 021442352, 021444024, 021442352

Слободан Попов, ns.popov@gmail.com, 021444024, 0637274043, 021442352

Слободан Попов, др, ЦНТИ, Нови Сад;

Тијана Тешан, Дипл. проф., Основна школа „Вук Караџић„, Бачка Паланка; Јасмина Пастоњицки, Дипл. проф., Основна школа „Васа Стајић” Нови Сад; Слободан Попов, др, ЦНТИ, Нови Сад; Јованка Терзић, др, Гимназија ,,Исидора Секулић”; проф. др Јасна Адамов, Природно-математички факултет, Нови Сад

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Општи циљ је да се просветни радници мотивишу и стручно оспособе да користе могућности савремених информационо-комуникационих технологија у васпитно-образовном процесу.

Специфични циљ је да се у традиционалну наставу у којој преовлађује фронтална настава уведе и рад са ученицима преко пројект методе и проблемске наставе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПројект метода - теоријске основеПостављање проблемаСелекција наставних садржајаИнтернет – сервиси.2. данПрактична примена методеФормати фајлова и конверзијаНапредне технике у PowerPoint-u.Софтвери за тестирање.Верификација решења учесника

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 3200 динара и укључује: - хонораре предавача, - семинарски материјале и трошкове амортизације додатне опреме и потрошних материјала, - трошкове израде материјала за полазнике, - сертификат о успешно савладаном програму, - исхрана, кафа, сок. Коначна цена зависи од величине групе и договора са полазницима у вези са аранжманом (путни трошкови реализатора, дневнице реализатора, трошкови коришћења простора и опреме и др).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Иво Лола Рибар" Моношторска бр. 10 Сомбор Тијана Тешан, Слободан Попов 25 3.67
2 Основна школа "Иво Лола Рибар" Моношторска бр. 10 Сомбор Јасмина Пастоњицки, Слободан Попов 27 3.84
3 Основна школа "Иво Лола Рибар" Главна 270 Рума Слободан Попов, Јасна Адамов 30 3.94

Укупно учесника: 82 | Просечна оцена: 3.82