Учење уз нове медије

Каталошки број програма: 690  

Не

Предшколска установа Милка Диманић , 12. Бригаде 34, Власотинце, sfilipovic47@yahoo.com, 016875425, 016872876, 016875425

Снежана Филиповић, sfilipovic47@yahoo.com, 016875425, 0638935788, 016875425

Зорица Станисављевић Петровић, доктор педагошких наука, Филозофски факултет Ниш; Драгана Павловић, доктор техничких наука, Филозофски факултет Ниш;

Зорица Станисављевић Петровић, доктор педагошких наука, Филозофски факултет Ниш; Драгана Павловић, доктор техничких наука, Филозофски факултет Ниш;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Подршка развоју компетенција васпитача у делу унапређења квалитета учења уз примену нових медијских средстава; Оснаживање васпитача за одабир и адекватно коришћење разноврсних материјала са интернета у планирању и реализацији васпитно образовног рада

Увиђање васпитно - образовних потенцијала нових медија и њихове примене у процесу поучавања и учења; Веће коришћење средстава нових медија у припремању и реализацији васпитно образовних активности; Примена нових медија за развој мотивације, унапређивање стратегија и вештина учења; Актуелизација принципа очигледности применом савремених медијских средстава како би се кроз аудиовизуелне примере обогатили садржаји учења, посебно теме везане за далеке крајеве или голим оком невидљиве појаве и процесе и сл; Иновирање процеса учења коришћењем едукативних игара; Развој вештина васпитача за адекватан одабир медијских садржаја и правовремену примену у процесу учења.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данУпознавањеНови медији у раном образовањуПотенцијали нових медија у образовању деце раног узрастаНови медији у васпитно образовним активностимаВаспитачи и нови медијиЕдукативне рачунарске игреПроблеми и потешкоће у примени нових медијских средстава и могућности превазилажења

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500 динара. У цену је укљученa књига и материјали потребни за рад у радионицама.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ 8. септембар, Светосавска 2, Димитровград Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 21 4
2 ПУ Дечије царство, Булевар Деспота Стефана 38, 11320 Велика Плана Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.99
3 ПУ Прва радост, Војводе Мишића 3, Житорађа Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.99
4 Сврљиг, Гордане Тодоровић бб Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.96
5 Предшколскa установa „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића бр.9 Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.94
6 Предшколскa установa „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића бр.9 Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.8
7 Предшколскa установa „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића бр.9 Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.89
8 Предшколскa установa „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића бр.9 Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.85
9 Предшколскa установa „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића бр.9 Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.88
10 Предшколскa установa „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића бр.9 Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.98
11 Предшколскa установa „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића бр.9 Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 23 3.98
12 Online Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 29 3.86
13 Online Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.91
14 Online, Kragujevac Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.94
15 Online Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 29 3.98
16 Online Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 27 3.99
17 Online Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 4
18 Online Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.99
19 Online Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.99
20 Online Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.96
21 Online Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 29 3.98
22 Online Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.99
23 Online, Vršac Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.99
24 Online, Kruševac Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 4
25 Online, Kruševac Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.99
26 Online, Kruševac Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.95
27 Online, Kruševac Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.97
28 Online, Vlasotince Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.96
29 Online Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.97
30 Online Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.95
31 Online Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.96

Укупно учесника: 908 | Просечна оцена: 3.95