Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике

Каталошки број програма: 27  

Не

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Градиштанска 8, Београд, info@kreativnicentar.rs, 0113820464, 0113088447, 0113820464

Наталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 0113088447, 0641102344, 0113820464

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма

Маријана Тадић, мастер психолог, Установа за децу и младе са аутизмом „Шабац„; Маја Матејић, дипломирани психолог, Војномедицинска академија; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић„, Београд; Ружица Петровић Гашевић, дипломирани психолог, Геодетска техничка школа; Марина Поповић, мастер психолог, Војномедицинска академија

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Развој и оснаживање компетенција за подршку развоју личности детета и ученика у правцу усвајања ефикасних и ненасилних приступа и техника дисциплиновања

- Стицање знања о значају пожељног дисциплинског приступа за правилан развој детета - Упознавање с врстама, особеностима, предностима и недостацима различитих васпитних стилова - Упознавање с врстама непожељних дисциплинских приступа и њиховим краткорочним и дугорочним последицама - Упознавање с врстама и краткорочним и дугорочним последицама пожељних дисциплинских приступа и техника - Стицање знања о примени пожељних дисциплинских приступа и техника - Упознавање са значајем и врстама невербалне комуникације у примени дисциплинских приступа и техника - Препознавање и управљање негативним емоцијама које се могу јавити током примене техника дисциплиновања - Оснаживање компетенција за промоцију ненасилних и ефикасних приступа у дисциплиновању

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Значај дисциплиновања за развој детета 2. Неефикасни и (или) штетни приступи и технике дисциплиновања 3. Ефикасни и ненасилни приступи и технике дисциплиновања

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Крушевац Маријана Тадић, Маја Матејић 28 3.98
2 Крушевац Биљана Михаиловић, Ружица Петровић Гашевић 28 3.99
3 Крушевац Маријана Тадић, Маја Матејић 27 3.99
4 Крушевац Биљана Михаиловић, Ружица Петровић Гашевић 29 3.97
5 Крушевац Маријана Тадић, Маја Матејић 26 3.93
6 ОШ "Ђура Јакшић", Топоница бб Маријана Тадић, Биљана Михаиловић 14 3.94
7 Краљево, ПУ "Олга Јовичић Рита" Маријана Тадић, Маја Матејић 30 3.91
8 ОШ "Душан Јерковић", Банатски Карловац Ружица Петровић Гашевић, Марина Поповић 25 3.95
9 Рума, ПУ "Полетарац", ДВ "Центар", Вељка Дугошевића 144 Маријана Тадић, Маја Матејић 30 3.8
10 ОШ "Вук Караџић", Доситејева 3, Бачка Паланка Биљана Михаиловић, Ружица Петровић Гашевић 25 3.98
11 ОШ "Жарко Зрењанин", Маршала Тита 75, Банатско Ново Село Маријана Тадић, Маја Матејић 18 4
12 Маглић, ОШ "Жарко Зрењанин" Маријана Тадић, Маја Матејић 17 3.99
13 Кикинда, Центар за стручно усавршавање, Немањина 23 Маријана Тадић, Маја Матејић 29 3.91
14 Стара Пазова, ПУ "Полетарац", Владимира Хурбана 13 Маријана Тадић, Маја Матејић 28 3.87
15 Ловћенац, ОШ "Вук Караџић", Ђуре Стругара 30 Маријана Тадић, Маја Матејић 25 3.99
16 Београд, ОШ "Десанка Максимовић", Устаничка 246 Ружица Петровић Гашевић, Марина Поповић 28 4
17 Топола Маријана Тадић, Маја Матејић 18 3.97
18 Топола Биљана Михаиловић, Ружица Петровић Гашевић 22 3.99
19 Крагујевац, ОШ "Драгиша Михаиловић", Радована Мићовића 67 Маријана Тадић, Маја Матејић 21 3.93
20 Kragujevac Биљана Михаиловић, Ружица Петровић Гашевић 30 3.93

Укупно учесника: 498 | Просечна оцена: 3.95